Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 20 september 2020

Råa ritualer

2010-04-10

Fakta:

Namn: Ritual
Koreografi: Lene Boel
Musik: Rex Caswell
Ensemble: Daniel ”Sonic” Rojas och Dany ”Nono” Grimah
Plats: Nationalmuseets biograf, Ny Vestergade, Köpenhamn
» http://www.nextzonemoves.dk

Ljud, ljus och ett vitt scengulv med två dansare. Det är de få och enkla ingredienserna i koreografen Lene Boels verk Ritual. Men det räcker mer än väl, för det är två av väldens skickligaste breakdansare – Dany Grimah och Daniel Rojas – som intar dansgolvet, och de vet verkligen hur man fyller det.
Iförda byxor med ghetto-häng och transparanta anoraker gestaltar dansarna två inuiter. De för oss in i en främmande arktisk kultur, och ändå så är den här traditionella inuit-tillvaron inte så främmande, för den påminner ganska mycket om streetkulturen i storstadens ghetto. I var och en av de båda kulturerna måste man kämpa för brödfödan och överlevnaden. Och på samma sätt som breakdansarna utmanar varandra i så kallade battles, så är inuitkulturen känd för sina trumdanser och sångkamper som ett sätt att lösa konflikter på.

Til tonerna av en typisk grönländs sång möter de två inuiterna varandra och visar upp sina respektive imponerande “moves”. De blir vänner och tillsammans bygger de en iglo. Den är visserligen osynlig men tack vare dansarna exakta gestik och mimik, kan vi tydligt se den framför oss. De övernattar i den trånga iglon och ger sig sen ut på fisketur och jagar djur med pil och båge. Efter att ha inmundigat sitt byte fester de och tävlar i dans. Som i en riktigt battle i en Floor War-tävling utmanar de varandra. Det blir ett fyrverkeri av gymnastiska hopp, piruetter på handflatorna och vandringar på underarmarna, och de överträffar varandra i halsbrytande moves. Festen avslutas med rituella handlingar, och dansarna intar tai chi-liknande rörelser, och de hänger elegant och akrobatiskt på varandras kroppar i vackra positioner. Ritualen utvecklar sig, och de två inuiterns försvinner in i en tranceaktigt tillstånd – med god hjälp av ljud och ljusdesignen. De tar av sig anorakkerna och ikläder sig djurhudar, så att djurens makt och egenskaper överförs till dem.

Det fina och spännande med Ritual är att dansarna hela tiden ändrar karaktär. Än är de fågelliknande väsen, än spankulerar de runt eller är hoppande kattdjur och så blir de hårt arbetande mäniskor, som kämpar för att klara livhanken . Sen blir de religiösa som ger sig ut på själsliga resor. Dessutom är det fint att få se den fascinerande inuitkulturen presenterad på en skandinavisk scen, det sker alltför sällan, dessutom sker det till på köpet tolkat i form av ett modernt koreografiskt språk som når ut till många.

Franske Dany Grimah och dansk/colombianske Daniel Rojas med sina signaturer Nono och Sonic är kända b-boys i och utanför Danmark. Dany Grimah var en av de tre domarna vid de Floor Wars som nyligen ägde rum i Köpenhamn. Daniel Rojas är välkänd från Steen Koernes verk, dessutom var de bägge med i Lene Boels förra verk Hero-Antihero. De är bägge utmärkta dansare, och de fascinerar publiken med sin skicklighet och sin otroliga charm. Det är de som bär fram föreställningen Ritual.

Ritual spelas till och med 28 april.

Torben Kastrup

Fler Föreställningar

Annonser