Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Nok en ny leder ved Dansens Hus i Oslo

2010-04-04

Un-Magritt Nordseth har endelig fått stillingen hun har søkt to ganger på ett år. Dansens Hus i Oslo gir slik egne ansettelsesprosesser mer troverdighet.

Den 25. mars ansatte styret for Dansens Hus i Oslo Un-Magritt Nordseth som ny kunstnerisk leder. Valget var enstemmig og strategisk. Det norske samtidsdansmiljøet har igjen fått en kollega som kunstnerisk leder.
Nordseth har forutsetning for å løse de nasjonale utfordringene som Dansens Hus står ovenfor. Styreleder Geir Bergkastet mener at Norges nasjonale scene for samtidens dansekunst har fått en meget erfaren og kompetent leder.

For mindre enn et år siden, da Arne Fagerholt fikk jobben etter en svært rask søknadsrunde, ble Nordseth innstilt som nummer to. Da Fagerholt sa fra seg stillingen ved tiltredelse i januar, ble ikke Nordseth satt inn i hans sted. Hun fikk istedenfor oppfordring om å søke på nytt. Innstillingen fra i fjor viser seg nå å ikke være pro forma. Valget av Nordseth gir ny troverdighet til styrets ansettelsesprosesser.

17 søkere
Nordseth fikk jobben i sterk konkurranse med 17 norske og internasjonale søkere. Blant dem var tidligere sjef for Nasjonalballettene i Norge, Danmark og Finland, Dinna Bjørn (Danmark), men også Hooman Sharifi (Norge/Iran), Brynjar Åbel Bandlien (Norge/Romania),
 Cosmin Manolescu (Romania), Petar Todorov (Bulgaria), Sebastian Garcia Ferro (Spania/Argentina), Rodrigo Albea (Belgia/Brasil),
 Bush Hartshorn (Irland) og Julia Carruthers (England).

Nordseth er tidligere danser, koreograf og instruktør utdannet ved Statens Balletthøgskole (Oslo) og Martha Graham School (New York). Nordseth som har drevet både Scirocco dansekompani og Un-Magritt Nordseth Danseproduksjon, har bred erfaring som koreograf og instruktør fra en rekke norske scenekunstinstitusjoner. Hun har også vært ansvarlig for koreografi ved større internasjonale produksjoner som ”Peer Gynt” i Kina (2003) og skal presentere A Dollhouse under Expo 2010 i Shanghai.Nordseth har hatt en rekke verv i norske danseorganisasjoner og bidratt aktivt til etableringen av Dansens Hus. Hun tiltrer fra 1. august 2010 i stillingen som er et åremål på fire år.

Sidsel Pape

Se www.dansenshus.com/article.php?id=3055

Fler Nyheter

Annonser