Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 21 september 2020

Getrude Stein-stämningar

2010-03-08

Fakta:

Namn: Always Now Slowly
Koreografi: Lars Dahl Pedersen
Plats: Dansescenen, Dansehallerna, Köpenhamn
» http://www.dansescenen.dk

Sensualitet, poesi och absurd humor blandas fint i Lars Dahl Pedersens nya och välstrukturerade dansverk Always Now Slowly som elegant fångar in essensen i Getrude Steins universum. På samma sätt som i Steins språkliga omtagningar med små förändringar och skiftande betydelser får vi se dansrörelser som repeteras och verkar vara lika, med ändå är lite olika och rytmiskt förskjutna.
Sensuellt och lidelsefullt är särskilt den första delens dynamiska och stämningsfulla duo med Louise Hyun Dahl och Petra Fors, som bland annat anspelar på Steins homosexualitet.
Den andra delens duo med Jonathan D. Sikell och Michael Tang Pedersen är inte lika varierat. Duon fokuserar på omtagningen och på brottningens kraftfulla rörelser och tuffa grepp. Härligt absurd är sista delen där alla fyra dansarna fritt tolkar Getrude Steins skådespel Three Sisters who are not Sisters, där Mikkel E. Gemzøes fina kollage av musik och Steins uppläsningar effektfullt kompletterar dansarnas eget tal.

Spelas på Dansescenen till och med 13 mars.

Vibeke Wern

Fler Föreställningar

Annonser