Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 22 september 2020

Jämställt med Dans i Nord

2010-03-07

Tioårsjubilerande Dans i Nord, www.dansinord.nu, ångar på med full kraft och lyckas få även pojkar och män att delta i sina aktiviteter. För tio år sedan var 24 procent av deltagarna i Dans i Nords aktiviteter pojkar eller män. I dag, tio år senare, är motsvarande siffra 45 procent.
I februari bjöd Maria Rydén, verksamhetsledare vid Dans i Nord, in dansaren, koreografen, pedagogen med mera Peter Anderson till Luleå och Piteå för att hålla workshops för pojkar på högstadiet och föreläsa om dans och lärande.

Maria Rydén hade hört Peter Anderson föreläsa vid kedjas nätverksträff i Kuopio sommaren 2009 och blivit intresserad.
– Han pratade om sina tankar kring pojkar och dans. Jag kände att det här kan vara jättespännande att få se i verkligheten. Och det var det.

– Egentligen använder han ingen särskild pedagogik för killar, men han är inspirerande och tillåtande, samtidigt som han ställer krav på koncentration.

Det speciella med Peter Andersons sätt att arbeta är att han säger ”ja, och” i stället för ”nej, men”. Han tillämpar ett kreativt bejakande i dansundervisningen, en metod som används inom teaterimprovisation.
Ungdomarna i Norrbotten hade workshop i fridans och modern dans i två dagar, sedan visade de upp sina koreografier för publik.
– Jag tror att det kan vara bra för ungdomar i de här åldersgrupperna att delas upp i enkönade grupper, de blir mindre hämmade, säger Maria Rydén.

Peter Anderson är engelsman, född och uppvuxen i London. Numera bor han på Island och är verksam vid Island Dance Company, www.id.is, där han bland annat leder ett projekt för att stimulera pojkars intresse för dans.
”Mina lektioner är i första hand inte danslektioner utan de handlar om kreativitet – dans är bara metoden. Jag vill visa att alla har fantasi och kan bidra med något, och jag gör mitt bästa för att lyfta fram det självförtroendet hos barnen.” sa Peter Anderson i en intervju i Norrländska socialdemokraten i samband med besöket i Sverige.
Han kommer tillbaka till Sverige i maj för att tala om kreativitet. Det gör han den 5 maj på kedjas nätverksträff i Umeå, se vidare www.kedja.net.


Karin Kämsby

Se vidare

www.youtube.com/watch?v=ox6Ug-uD2_w&feature=youtube_gdata

Se även 24 norrbotten:www.24norrbotten.se/#category=5054240&date=2010-2&clip=5177460&startTime=0m0s

samt Norrbottenskuriren: www.kuriren.nu/kultur/artikel.aspx?articleid=5254604

Fler Nyheter

Annonser