Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Hyllning till kvinnlig streetdans på Lava i Kulturhuset

2010-02-13

Celebration of Womenhoods föreställning lördagen den 15 januari på Kulturhuset i Stockholm blev magisk. Det hade varit ett högt tryck på biljettförsäljningen och det var synd att många missade den här kvällen. Varje stycke kändes unikt samtidigt som en energi knöt dem samman och lyfte stämningen.
– Det var det som berörde mest, sade Minou Ericson som själv var med och dansade, att alla var så bra. Det var starkt och ärligt.

I samband med föreställningen gjordes en insamling till Bröstcancerfonden och kvällens conferencier, Malin Träff, träningskonsult åt dansare, höll med humor och dynamik samman de olika momenten. Vi fick bland andra se The Jackies med en utstrålning som gick rakt in i hjärtat. Vouging- och waackinggruppen P*fect med en självsäkerhet och styrka som fick dem att lysa på scen. Systrarna Cathy och Delphine ”Deydey” Nguyen från Paris med en imponerande poppingshow. Båda aktuella då Deydey vann poppingdelen i förra årets B-boy Champion ship som första kvinna och Cathy, inbjuden domare och dansare världen över, nu är bosatt i Stockholm för en tid för att arbeta med organisationen Poetry in Motion. Vi såg även New Female Generation med en snyggt ihopsatt blandning av olika streetdansstilar och en skön attityd och afrikanska slagverk live med gruppen (D)Ancestry och en positivt ettrig och otämjbar Sara Galán. Andra spännande shower gavs med grupperna Afroflu, Mel and Apple, Coco and Claus, Sofia Söderård som gjorde en duo med sin egen hand och så avslutningsnumret Burn this Disco Out som fyllde scenen med dansare.
– Vilken pondus alla tjejer hade, sa åskådaren Linnéa Souka efter föreställningen. De tog verkligen för sig.

Personen som gjorde allt detta möjligt är Talia Gallegos, en dansare, mamma och mycket annat som arbetar med jämställdhets- och kvinnofrågor genom dans och organisationen Freshest. Under förra året har hon träffat och arbetat med många ungdomar runt om i Stockholm. Hon har en positiv energi och ett ”go” som aldrig tycks ta slut och var en viktig faktor i den gemenskap som skapades under festivalen.

Paneldebatt
Sammanhållning var en av flera saker som togs upp i paneldebatten under söndagen som leddes av Talia Gallegos och då huvudfrågorna handlade om hur kvinnans situation ser ut inom streetdansen och vad det finns för lösningar på eventuella problem. Många intressanta och viktiga tankar lyftes fram av personerna i panelen.

Att samhället generellt inte är jämställt och följer vissa strukturer speglar av sig i streetdanskulturen, menade Malin Träff. När en tjej ska battla representerar hon inte bara sig själv men även alla andra tjejer, vilket ger en enorm press.

Erik Linghede, dansproducent på Lava och organisatör i Poetry in Motion, höll med om att det är mer förväntningar på tjejer i exempelvis battlesammanhang eftersom det inte tillhör normen för en tjej att battla på samma sätt som för en kille. Om hon då inte levererar så uppmärksammas det också mer.

Maria Wahlberg, dansare, skribent och stylist m.m., sa att som tjej förväntas man ha en viss attityd, en mentalitet som är mer snäll och omändertagande och den ekvationen går inte riktigt ihop med att battla. Man måste lära sig skilja på tävling och det privata. Det är ok att vara tjej och tävlingsinriktad. Hon uppmärksammade även att när det gäller jämställdhet så fick kvinnor rösträtt först på 1900-talet, alltså inte för speciellt länge sedan och att det tar tid att ändra saker.(*)

Elisabeth Palmberg i publiken fick ordet och sade att vi borde akta oss för att prata om tjejer och killar som två olika grupper, men istället prata om personligheter. Hon menade också att när det gäller normer borde man börja med att bryta alla olika typer av normer i den konstform man arbetar med.

Frågor om ansvar togs upp och även vad som skulle kunna vara lösnigar på problemen. Maggie Aulin, dansare och danslärare, menade att tjejer måste ta mer ansvar själva och stödja varandra.
– Varför hyllar vi en kille men trycker ned en tjej i samma situation?, frågade hon sig. Det gäller att arbeta med varandra och ej mot med tankesättet att ”om det går bra för dig kan det betyda att det kan gå bra för mig”.

– Vi censurerar vårt eget lyssnande, sade Bianca Kronlöf, skådespelerska och illustratör, och syftade på många kvinnokränkande hip hop-texter. Det är skönare att leva i ett utanförskap än att ta tag i saker och göra någonting åt det.
– Varför stödja en kultur som inte stödjer en?, fortsatte hon och jämförde det med hur judarna i så fall skulle lyssna på vitarisk musik och tycka den var bra.

– Ifrågasätt mer, sade Malin Träff, ifrågasätt dina förebilder. Hon menade att de som har makten vill ha kvar den och vill därför gärna fortsätta i samma strukturer och fotspår.

Maria Wahlberg poängterande att ”manligt” och ”kvinnligt” är viktiga begrepp i ett kommersiellt perspektiv och när pengar styr är det mer lönsamt att följa och uppmuntra de system som redan finns.

Tjejer och killar behandlas olika redan i sina utbildningar, sa Sabina Dalfjäll, dansare och danslärare, och Bianca menade att när man för vidare sin kultur till någon annan för man även vidare attityden samtidigt som stegen.

– Tänk på att vi dansare är verbala, sade Elisabeth Palmberg. Att vi också pratar i olika sammanhang och gör oss hörda. Dans är inte ett tyst språk.

Det fanns mycket att säga och debatten kommer med all säkerhet fortsätta i ett annat sammanhang och då med fler män i panelen lovade Talia.

Under söndagen gavs även workshops med Cathy i pooping, Apple i breaking, Maggie i waacking och Yeya i hip hop.

Celebration of Womenhood kommer att bli ett pågående och återkommande projekt med shower, battles, föreläsningar, paneldebatter och mycket annat.

www.freshest.se

(*): Kvinnlig rösträtt stiftades tidigast i några av de nygrundade staterna i Nya världen (Wyoming 1869).En kort tid, 1776–1807, hade kvinnor en viss rösträtt i New Jersey, USA. som de förlorade när allmän manlig rösträtt infördes.
Finland var först i Norden, där infördes kvinnlig rösträtt 1906, när man fortfarande var storfurstendöme under ryske tsaren. 1919 infördes kvinnlig rösträtt i Sverige och det första riksdagsvalet i Sverige då kvinnor valdes in ägde rum 1921.
Den första form av rösträtt som utövades av kvinnor i Sverige var möjlig genom frihetstidens konstitution 1718-71. Denna tillerkände skattebetalande och myndiga medborgare, med medlemskap i städernas burskap, rösträtt.
Frankrike var bland de sista av Europas länder att införa rösträtt för kvinnor. Fransyskorna fick för första gången delta i allmänna val år 1945.

Fler Utblick!

Annonser