Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 28 september 2020

Scenkonst för miljön

2009-10-28

Kaaitheater I Bryssel ordnar för andra gången en festival med miljötema Burning Ice#2
Art and Climatic Changes
. Denna gång 16-29 november, det vill säga en vecka innan FN:s miljökonferens
startar i Köpenhamn.

I Bryssel möts inte bara konstnärer av olika slag, utan även specialister inom vetenskaper, författare och opinionsbildare för att debattera.
I programmet ingår bland andra teatergruppen
Holland Tsunami. Drawning in Europa
som har ett särskilt starkt katastrofbudskap,
nämligen: vart skall Nederländernas 16 miljoner invånare ta vägen när deras
land dränks av vatten?
Mette Ingvartsen gör en live installation Evaporated Landscapes, där vi
får se hur isbergen obönhörligt smälter ner.
En konstnärsteam från Gent debatterar och ger ut en bok och visar olika installations och filmer. Permafrost
kallar Aernoudt Jacobs sin ljudinstallation inspirerad av smältande vatten.

Ann Jonsson

Se vidare www.kaaitheater.be

Fler Nyheter

Annonser