Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 16 januari 2021

Krigskorrespondent Betty Bitch: Rapport från slagfältet!

2009-10-03

Kulturproppen har gått, men inget händer för det. Några är ledsna, andra luttrade gillar läget. Vapenstillestånd råder tillsvidare.

Betty Bitch, den kända krigskorrespondenten, orienterar sig skickligt efter krutröken och rapporterar i stället från det utdragna kriget på Norra Djurgården. Hela sommaren har skyttegravar grävts och ställningskriget rasat. Kurirer har hastat iväg på löddriga hästar, kommunikéer har avsänts. Vanligtvis välinformerade källor inom underrättelseväsendet har försett Betty med uppgifter och hon har därför fattat posto i en björkdunge i närheten av KTH och rapporterar här.

Sedan den lyckosamma och praktiska sammanslagningen av Danshögskolan och Försvarshögskolan i våras (de är ju ändå grannar), har en alltmer vass krigföring kunnat iakttas. Visserligen har Dansförsvarets ÖB, general Liljonhöök, redan lyckosamt ockuperat fristaden Botkyrka och deporterat de cirkusbenägna botkyrkaborna till Djurgården. Surmulna cirkusstudenter ses nu träna äntring med hake, ålning under taggtråd och jonglering med liten granat inför den uppladdning som nu råder. Finstämda dansare får träna kondition och kryptiska koreografer ses göra exercis med förvirrade studenter.
”Vafalls!” hörs general Liljonhöök vråla. ”Fövv bövelen! Republiken Piteå tar sig ton och gör nationella anspråk! Adjutant Petronell: skicka brev och ukaser! Undergräv! Härska och söndra! Republiken Piteå får inte finnas på danskartan. Allt ska vara Sverige, det vill säga Stockholm, det vill säga vi!
Pipare och trumpetare fram i första ledet! Signal! Lägg an!”

Så har det låtit mest hela den vackra sommaren. Och särskilt har man hört generalens stridsrop till sina soldater:
”Soldater! Dansare! Slå vakt om den nationella överhögheten! Akta er för grundskolans träsk och vanliga barn som inget begriper av dansen! Försvar för fanan! Försvar för vår oskrymtade rätt att ta hand om allt som heter dans! Ve Pitestyrkornas tarvliga försåt att gillra ett litet institut för studier och forskning! Där borta? Långt i norr – va!?
Den bäste soldaten var alltid den bäste dansaren”, citerar general Liljonhöök antikens strateger så lärt.

Men de senaste dagarna har också andra ljud uppfattats från min observationsplats i björkdungen. Försvarshögskolans superstrateger har setts börja lämna platsen, ty försvarshögskolan ska hastigt läggas ner och bakas in i andra institut och verk.
Samtidigt har skräddarförbundets civila bilar setts släppas in genom en öppning i vallen av sandsäckar runt den barrikaderade Danshögskolan. De medför stora rullar vitt tyg och ett rykte har börjat löpa här på Djurgården att det sömmas kapitulationsflagg inför det stundande stora mötet i republiken Piteå.
Ministrar och potentater kommer att fylkas i den företagsamma landsändan och gerillatruppernas befälhavare Dalgång-Björkdungekamouflage tros ha lyckats att med diplomatisk list och stort tålamod sy ihop en borgfred. Hur varaktig törs ännu ingen sia om.

Norra Djurgården,

Fler Betty Bitch

Annonser