Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Danstidningen 3/2009!

2009-06-05

Danstidningen nr 3/2009 handlar om hur dansklimatet förändras.
Nya värmevågor för dansen är de många festivaler som finns runtom i världen. På såväl den senaste upplagan av Urban Connection på Dansens Hus i Stockholm som Rencontres de la Villette 2009 i Paris är det
uppenbart att nya scenkonstnärliga idéer tar
form och möts med varm entusiasm av nya stora grupper av ungdomar.
En annan ’hot’ blandkonstnärlig föreställning som har gjort sensation är Drottningholmsteaterns Zoroastre. Producerad för Drottningholms Slottsteater 2005 har den nu nått publiken i Paris där den åstadkom en stark uppdelning mellan traditionalister och dem som gärna ser en nytolkning av barockkonsten.
Drottningholmsteaterns vågade satsning med regissören Pierre Audi och koreografen Amir Hosseinpour borde utgöra inspiration för att släppa in fler nyskapande koreografer både på opera och konserthus. Moderna danskonstnärer och hip hopare har sedan länge arbetat med klassisk konstmusik, när ska den klassiska konstmusikens ismassor smälta inför danskonsten? Släpp in hip hoparna i Berwaldhallen! Mängder av klassisk musik har det rätta beatet och skulle kunna förnyas och inspireras av dans.
På de urbana festivalerna dansas det sedan länge till klassisk musik, tänk vilka nya publikgrupper som kunde nås i nya konstellationer? På Urban Connection i Stockholm dansade B-Boy Ätä ett pas de deux tillsammans med en marionettdocka – också ett exempel på hur annorlunda och oväntade världar kan kombineras.

En som letar idéer i sin hembygd är den
marockanska koreografen Bouchra Ouizguen
som involverar en traditionell scenkonstnärlig
form av dansande aita-sångerskor i sin föreställning
Madame Plaza. Samtidigt gör hon en social insats
genom att ge sångerskorna en ny status.
Danstidningen har också varit på festbankett hos experimentens och teaterlaboratoriets föregångsman Jerzy Grotowski via Odin Teatret
i Holstebro.

Fler Nyheter

Annonser