Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 27 september 2020

Estetiska erfarenheter!?

2009-03-31

Danstidningen nr 2/2009, handlar bland annat om Sveriges nya kulturutredning, men också om danstävlingen Juste Debout i Paris, Barockdansösen La Guimard, den nya yrkesdansarutredningen, koreografen Kenneth Kvarnströms kommande planer och mycket annat.
Följderna av den nya kulturutredningens förslag oroar många.

Idag när vi rör oss fritt mellan konsthistoriens ismer, men också fritt över klotet i en globaliserad värld, kan vi låna idéer ur seklers stilskafferier eller olika kulturers särdrag. Friheten att färdas i tid och geografi har kallats relationell estestik. Det fantastiska är ändå att mänskliga erfarenheter från olika tidevarv och jordens alla hörn kan tas till vara och utgöra ny inspiration för människor.
Med tanke på befintlig kunskap och information om världsdelar och kulturer, är det väl märkligt att vi i Sverige spenderar så liten del av vår statsbudget på kultur, och lika märkligt är det att man vill urholka den kunskap som finns hos erfarna kulturadministratörer för att flytta fokus till kommunerna. Visst finns också ute i landet makthavare som både kan och vill göra stora insatser på kulturområdet. Men motsatsen är norm, förmågan att ta över från centralt placerade specialister nära nog obefintlig.
Har inte den drastiska kommunaliseringen av skolorna varit skrämmande nog?
Nu handlar det faktiskt om att bryta ner delar av en kulturadminstration som delvis tillhör det svenska nationsbygget sedan flera hundra åt tillbaka.
Allt började inte med det radikala 70-talet, även om många debattörer på den borgerliga sidan gärna vill få det att verka så. Men den borgerliga regering
som beställt denna kulturutredning gav kronprinsessan en storbilds-tv i 30-årspresent, kanske kan man inte vänta sig mer av sådana politiker.
Risken är stor att följderna av kulturutredningen kommer att bidra till regeringens herostratiska ryktbarhet. Herostratos, det var han som gjorde sig berömd genom att bränna ner Artemistemplet i Efesos.
Ingen skulle väl låta en kirurg som inget vet om kardiologi operera sitt hjärta? Men på kulturområdet vill man operera med bindlar för ögonen
och med grova instrument i de nationella hjärterötterna.
Kulturområdet är ett forskningsområde för samhällslivet. Vi kan lika gärna kommunalisera kärnkrafts- eller stamscellsforskningen.


Ann-Marie Wrange

Fler Nyheter

Annonser