Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Dans på slak lina

2009-03-21

”Elit” betyder ’utvald’. Elitskola kan alla utbildningar med något slags antagningsprov kallas. Utbildningen till yrkesdansare har varit en specialutbildning sedan början på 1800-talet och en elitskola i den meningen att den inte varit för alla.

Yrkesdansarutredningen presenterade i måndags sitt förslag och understryker att den statliga dansskolan nu ska bli en elitskola. Det har den alltid varit. Men elever som gått ut från Svenska Balettskolan de senaste åren har inte fått jobb på en hård och globaliserad arbetsmarknad, för att skolan inte hängt med i danslivets utveckling. Förslaget låter rimligt: mer resurser, dvs fler lärare per elev, fler undervisningstimmar och även elevhem för barn som inte bor i Stockholm, Göteborg eller Piteå.

Eleverna är nämligen barn och Svenska Balettskolan är den enda, och kanske sista, yrkesutbildning för barn (från åk 4, ca 10 år gamla) som vårt samhälle accepterar. Hur länge till? Den starka betoningen av att skolan ska stå på ”klassisk grund” reser också frågor: vad menas idag med det? Samt, hur länge till? Den ”klassiska grunden” har inte varit oförändrad genom historien.

Dansen och danslivet har förändrats under hela 1900-talet. Den har alltid varit internationell, nu är den global. Både när det gäller personer och olika stilar. Utredningens förslag visar på nödvändiga förbättringar, men jag slår vad om ett par tåspetsskor att det inte kommer att dröja länge innan skolan behöver utredas på nytt.

För övrigt är det en egendomlighet av ansenliga mått att skolan numera heter ”Kungliga” Svenska Balettskolan. Det där ”Kungliga” har hängts på i modern tid, för att påminna om kopplingen till Kungliga Teatern. När det nya förslaget dansar ner på golvet, 2011, föreslår jag att den nya skolan befrias från denna otidsenlighet och får ett namn som passar en skola i tiden.

Margareta Sörenson

Publicerad i Expressen Kulturen/ Scenkonstbloggen 18 mars

Fler Nyheter

Annonser