Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 02 december 2020

Det ska sprudla av dans i mineralvattenfabriken

2009-02-11

Dansescenen, Dansens Hus och Dansk Danseteater flyttar in under samma tak i Carlsbergs gamla mineralvattensfabrik, Tap E i Valby. Koreografen Tina Tarpgaards platsspecifika TimeMap#3 är den första föreställningen som spelas i de nya Dansehallerne, rapporterar Vibeke Wern.

En gång var det Danmarks allra största mineralvattensvabrik. På 1980-talet fick den stora vita byggnaden på Valby Bakke invid Carlsberg Akademis Have namnet Tap E, då den kom att husera avtappningsanläggning för exportöl. Men nu har produktionen av bubblande vatten och tappning av skummande öl upphört i Tap E, som snart ska förvandlas till ett av Europas största danshus och byta namn till Dansehallerne, när Dansescenen och Dansens Hus flyttar in i vår och sen också får Dansk Danseteater till granne inför säsongen 2009-10.
– Carlsbergs visioner om att skapa en dynamisk ny stadsdel med liv 24 timmar om dygnet passar som hand i handsken med de tankar som vi har som dansinstitution. Vi vill vara en del av den lokala miljön och samtidigt vara ett hus som öppnar sig mot omvärlden och erbjuder massor av workshops, auditions, filmer, föredrag, dansaftnar, utomhusföreställningar, arrangemang i parken, ha ett café, en affär och ett informationscenter,” säger Louise Seibæk.
Hun har varit teaterchef på Dansescenen på Øster Fælled Torv sedan 1999 och ser många fördelar med flytten till Carlsbergsområdet.
– Vi vet från publikundersökningar, att de som bor på Østerbro, som vi hittills har haft boende runt oss, dessvärre inte har blivit vår publik.
– Våra föreställningar tilltalar en mer progressiv publik, som i långt högre grad bor på Vesterbro, Nørrebro och i Valby. Därför kilar vi nu in oss just mitt i ett av de platser där vi redan har vår publik. ,Och själva området kommer i sig att generera mycket nyfikenhet.
Men Dansehallerne i Tap E blir bara ett tillfälligt husrum för Dansescenen, Dansens Hus och Dansk Danseteater, fram till dess att en helt nykonstruerad byggnad står färdig på Carlsberg om senast fem år, har de tre institutionerna ändå valt att flytta ihop redan nu.
– Vi vill vill gärna komma igång genast med ett samarbete institutionerna emellan, så att vi kan dra fördel av de synergier som kan uppstå när en modern dansmiljö samarbetar under samma tak. Vi vill också väldigt gärna från allra första början vara med om det pionjärarbete som det innebär att utveckla och skapa liv i en helt ny stadsdel. Tap E kan kan bli till en experimentell plats innan de stora permanentade lösningarna kommer till stånd i den nya byggnaden, säger Louise Seibæk, som flyttar in i Tap E i maj.
Dansescenen flyttar in på första våningen, Dansens hus som fram till juni månad behåller sin adress på Hørsholmsgade på Nørrebro, får sju dansstudior på andra våningen, av vilka den största kommer att tillhöra Dansk Danseteater, som får kontor och omklädningsrum på tredje våningen i den stora byggnaden.
– Det blir en klar fördel, att studior och scener nu kommer till att ligga i samma hus. Målet for Dansens Hus är att allt som allt få tio dansstudior i den permanenta byggnaden, så att nycirkus och performance också i högre grad kan inkluderas i miljön. Dansk Danseteater saknar även fortsättningsvis en stor teaterscen, fram till dess att den permanenta byggnaden blir färdig. Mindre föreställningar kan visas på Dasescenens stueetagen, som får 200 åskådarplatser, vilket är färre än på Østerbro, där det finns 240 platser. Det blir många kvadrateter i Tap E, men inte så högt i tak. Därför kan man inte bygga så höga gradänger. I gengälld får vi dessutom en till liten flexibel scen, stueetagen kallad Lille Carl där man kan visa mindre föreställningar, barnföreställningar, hålla workshops och andra arrangemang. Dansescenens Juniorkompagni flyttar naturligtvis också med oss till Valby, säger Louise Seibæk.

Den första föreställningen som Dansescenen ger i Dansehallerne, är Tina Tarpgaards platsspecifika TimeMap#3 som har premiär i de kala fabriksrummen den 16 april.
Som en av de de mest framstående danska koreografer när det gäller dans och digital teknologi, porträtterar Tina Tarpgaard i detta verk tre personer från tre vitt skilda tidsåldrar med hjälp av dansarna Laura Lohi, Kasper Ravnhøj och Anna Pehrson.
Dramatikern Gritt Uldall-Jessen skapar textprojektioner till föreställningens filmiska universum, där Ole Kristen står för videokonsten, Michael Breiner för ljusdesignen och Pelle Skovmand för musiken.
Dansescenen presenterar även föreställningar på Østerbro under våren. Den stora officiella iinvigningen av Dansehallerne kommer att äga rum i mitten av augusti.

Vibeke Wern

Fakta om Dansehallerne:

Tre danseinstitutioner flyttar samman i den 9000 kvadratmeter stora gamla mineralvandsfabriken, Tap E, på Carlsberg:

Dansescenen som är en liten storstadsteater administrerad av Københavns Kommune. Dansescenen, har under ledning av Louise Seibæk, som främsta målsättning att profilera styrkan i och stimulera danskonsten i Danmark.

Dansens Hus i Köpenhamn är ett centrum för den moderna danskonsten, en självägande institution under Kulturministeriet. Förutom att tillhandahålla dansstudior för träning och auditions för professionelle dansare och koreografer administrerar Dansens Hus bl.a. turnéer och förmedling av dans till barn och unga. DanseInformationsCentret är även en del av Dansens Hus, som leds av Benedikte Paaske. och de flyttar in i juni, en månad senare än Dansens Hus.

Dansk Danseteater är ett flaggskepp för modern dans i Danmark. Kompaniet, som består av tio dansere, leds av Tim Rushton.
Dansk Danseteater,som just nu har sin studio och sin scen på Hippodromen i Folketeatret i Köpenhamn, flyttar till Carlsberg i höst inför säsonger 2009/10.

Se fler bilder av området på
http://www.voresby.com/53/omradet/ (tegning over området)

http://www.carlsbergejendomme.dk/index.php?pk_menu=163

http://www.voresby.com/87/luftfotos/

Fler Nyheter

Annonser