Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 25 november 2020

Mallarmé firas på Avignonfestivalen

2009-02-09

För trettio år sedan hölls den första dansfestivalen Les Hivernales d´Avignon. Födelsedagen nu i februari ville man fira med något extra. Man letade i stadens så rika historia och fann då att det var just i år etthundrafyrtio år sedan som poeten Stéphane Mallarmé tillfälligt slog sig ned i Avignon. För att bota en depression, sägs det. Som botemedel skrev han poesi och det var här några av hans viktigaste verk tillkom.
Från en veckolång festival under februari för den unga dansen har Les Hivernales- som under juli månad nu också byter namn till Les Estivals d`Avignon – utvecklats till att bli inte bara en av Frankrikes mest innovativa dansfestivaler, med egen teater och ett Centre de Developpement chorégrahique d´Avignon du Vaucluse et de Provence Alpes-Côte d`Azur.
I stället för att spinna vidare på L’après-midi d’un faune, Mallarmés förmodligen mest kända dikt som hunnit bli ett kultverk för den moderna dansen, ville man visa på andra sidor av denne mångfacetterade person. Han var inte bara poet, utan också översättare från engelskan av bl.a. Edgar Allan Poes verk. Han gav ut en modetidskrift, intresserade sig för foto, teater, musik, konst och dans. Allt som låg i tiden.
Den intellektuellt djuplodade Mallarmé är en klassiker som idag anses svårtillgänglig för en bredare publik och tappar ständigt läsare även i sitt hemland. Därför kändes det angeläget att plocka fram honom igen och låta unga dansare och koreografer försöka sätta sig in i vem denna nästan mytiska person egentligen var. Att han var gränsöverskridare redan på sin tid gör honom extra intressant och det har man tagit fasta på.
Under tre år har ett tjugotal dansare och elever från Ecole Supérieur de Danse i Marseilles avslutningsklasser varit sysselsatta med att tillsammans med koreografer, teaterregissörer, scenkonstnärer av olika slag, musiker, författare, poeter sätta samman en tre timmar lång dans-performance-installation, som de kallar Mallarmé le bel aujourd’hui – parcours-spectacle-evenement.
I La Maison Jean Vilar fortsätter hela evenemanget där teaterstuderande från Avignon har gjort en stor utställning där hela Mallarmés verksamhet presenteras, liksom en mängd teckningar, etsningar, karikatyrer utförda av den tidens kända konstnärer som alla var nära vänner till Mallarmé.
Debatter och uppläsningar av dikter och texter som berör dans, animerat av Mallarméspecialister, teaterfolk och författare pågår under hela veckan.
Vad kan vi då lära av Mallarmé idag ? En banbrytande poet som nådde fram till den yttersta gränsen i diktkonsten. Ett sätt att i ord gestalta det osynliga, göra det ohörbara hörbart. Lite som dansen som tränger sig in bortom den yttersta gränsen använde han sig av suggestiv musikalitet genom bl.a. rytm, rim, ordklanger, assonanser som associationsväckande medel.
Abstrakt, avmaterialiserat där gränsen mellan dröm, minnesbild och verklighet är oklar. Kanske kan alla dessa gamla mytiska konstnärer visa på nya vägar för dansen?
Festivalen som man givit namnet Danses étranges (Annorlunda danser) innehåller en mängd andra spännande föreställningar.

Ann Jonsson

Se vidare www.hivernales-avignon.com/

Fler Nyheter

Annonser