Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Internationell dockteaterfestival i Köpenhamn.

2009-01-24

För andra gången anordnar Vesterbro kulturhus Copenhagen Puppet Festival där skådespelare/dockteaterstuderande och specialister från Danmark, Norge, Polen, Frankrike, Tyskland och England mellan den 19 och 29 mars kommer att visa sina verk samtidigt som det ordnas workshops, visas filmer och installationer, nattliga kabaréer och performances inte bara i Vesterbro kulturhus olika scener utan också ute i kvarterets gaturum.
Dockteater för en vuxen publik, som man satsat på i denna festival, är på ständig frammarsch runt om i världen. Den aktuella trenden är väl att avlägsna sig från den tidigare indelningen av ” för vuxna ” och ” för barn”. Åldersindelningens tid verkar förbi.
Dockteatern, hur invecklad den nu kan verka för ett litet barn har alltid något att ge. Inte minst samvaron med andra åldersgrupper. Dessutom är den ju som regel underhållande även om den har politiska undertoner. Att den alltmer hämtar näring från andra konstarter gör att den känns extra angelägen. Inte minst från dans, nycirkus, performance och installations-konst.
Fusionen av olika konstarter hör delvis samman med den teknologiska utvecklingen där bl.a. video, skuggteater, stopmotionteknik men också populariseringen av den japanska bunrakutekniken och tillkomsten av nya material har öppnat nya möjligheter.
I Danmark finns ännu ingen utbildning för dockteaterspelare därför har man bjudit in lärare från en dockteaterskola i Berlin, Hans- Jochen Menzel, som ger en första masterclass för nyfikna.
Den som vill vara med bland de arton utvalda bör anmäla sig genast. Inte minst därför att det är gratis, liksom förresten många workshops, föreställningar och installationer.

För att visa hur man med ytterst små medel kan berätta en fin historia har man satsat på små korta enmanshower. En dockteaterskådespelares hela material kan ju stoppas ned i en liten resväska och sedan kan han lätt och smidigt resa runt i hela världen utan höga omkostnader.

Många unga skådespelare/dockspelare väljer idag att själva visa sig på scenen tillsammans med sina dockor. Ibland försvinner de för att minuterna efteråt på nytt dyka fram. Black-light teatertekniken verkar också ha kommit i ropet på nytt.

Att det är en konstart på frammarsch visar det stora intresset bland unga skådespelare, som önskar utveckla denna konstarts olika möjligheter. I Danmark hoppas man nu också få en egen dockspelarutbildning och därför ordnar man också ett seminarium där man tillsammans med polska och tyska dockteaterskolor diskuterar olika erfarenheter. En av deltagarna kommer att berätta om dockteaterns användning som terapeutisk behandlingsmetod vid traumatiska sjukdomar. Seminariet är gratis och hålls den 24 mars.

Ann Jonsson

För detaljerat program se www.puppetfestival.dk

För att anmäla sig till olika workshops, kontakta scenekunstens udviklingscenter: www.nyscenekunst.dk

Fler Nyheter

Annonser