Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 18 januari 2021

Att återupprätta det samiska

2008-12-04

Fakta:

Namn: Dom kallar oss lappdjävlar
Koreografi: Ola Stinnerbom
Musik: Magnus Stinnerbom
Ensemble: Kompani Nomad
Plats: Pusterviksteatern, Göteborg
» kompaninomad.squarespace.com/

Någon har satt sig till doms över den hopkrupna figuren.
Scenbilden i Ola Stinnerboms dansföreställning Dom kallar oss lappdjävlar domineras av en konformad ställning med en respektingivande stol högst upp. En plats för överheten. Som för en tennisdomare, eller en sträng observatör, likt de köksinspektörerna i Bengt Hamers film Psalmer från köket.

Längst ner, inne i ställningen, vars form lätt leder tanken till en lappkåta, ligger Stinnerbom tryckt mot golvet. I fonden rullar texter om utanförskap och mindervärdeskänslor tills en röst tar över och gör rasbiologiska bestämningar av en grupp människor.
Ola Stinnerbom har samiskt påbrå och föreställningen har ett budskap. Den vill återupprätta människovärdet och peka på begångna oförrätter. På en dryg halvtimme gestaltar dansaren i kropp och rörelser ett människoöde som låter ana en hel kultur. I renskinnsskor glider han fram över det blanka scengolvet. Magnus Stinnerboms underbara musik sprider känslan av vibrerande vidder och koreografin bygger på osviklig golvkontakt, rörelserna är låga och smidiga, de visar stor kunskap om att färdas på olika underlag. Även när dansaren går upp på styltor rör han sig därför mjukt och säkert. Ur denna trygghet växer Ola Stinnerbom dans till en vacker akrobatik, en stillsam, lyrisk breakdans med magiska spin, frusna prov på styrka och musikaliskt flyt ur folkiga djup.
På vägen från renskinnsskorna till moderna sneakers tar Tanja Kortelainen över rörelsen i en kort filmsekvens. Hon är lika magisk. Men det är den kuvade mannen som reser sig. Och bär med sig sitt ursprung, in i vårt här och nu.

Texten är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten 29 november 2008

Lis Hellström Sveningson

Fler Föreställningar

Annonser