Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 14 juni 2021

Danstidningen 5/08 ute nu!

2008-10-22

Dansaren Brahim Bouchelaghem från Accrorap på omslaget till Danstidningen
5/08 visar att hip hop och Streetkultur numera har förärats sin rättmätiga plats i
danshistorien.
Första gången Accrorap medverkade på Dansbiennalen i Lyon var
under den allra första år 1984. På årets festival i Lyon presenterade
koreografen Kader Attou sitt nya verk Petites histoires.com. Som ytterligare
en bekräftelse på att Attou är en av de främsta franska koreograferna,
utnämndes han till konstnärlig ledare i La Rochelle på ett av Frankrikes
koreografiska centrum.
Historisk medvetenhet – vad är det? Hur kan man bäst få kunskap, men också
insikt i dansens tradition? Vad berättar alla dansande kroppar i svandun,
nylon eller sneakers om sin tid? Kanske kan de nya it-teknikerna så
småningom göra det möjligt att rädda varje scenkonstverk till eftervärldens
arkiv?
Men varje nyuppsättning av äldre verk blir också till en spegling av av den
tid som rekonstruktionen äger rum i, genom att det framförs av nya dansare i
en ny kontext.
Frågor kring rekonstruktion och historia stod i blickpunkten för dansbiennalen i Lyon, som både beställt rekonstruktioner av moderna verk och var plattform för splitternya verk .
Dessutom har Danstidningens medarbetare uppmärksammat dansens historia genom bokrecensioner av många danshistoriska verk. Vi berättar också om många andra festivaler: Göteborgs Dans- & Teaterfestival, Biennale Danza i Venedig och Helsingfors festspel.

Fler Nyheter

Annonser