Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 21 september 2021

Köpenhamn får ett nytt centrum för danskonsten

2008-10-14

Legendariska Carlsbergs bryggeri lämnar sina lokaler för att flytta till Fredericia på Jylland och det uppstår isället en helt ny stadsdel på bryggeriets stora tomt. De stora fabrikshallarna byggs om till bostäder och kulturinstitutioner. Bland annat flyttar: Dansens Hus, Dansescenen och Dansk Danseteater från sina tre olika adresser in i den nya institution som kallas Dansehallerne, som öppnas redan i i april 2009. Först flyttar de in i provisoriska lokaler och så småningom får de ett nybyggt residens anpassat för de olika verksamheternas behov.
De tre dansinstitutionerna hoppas på att det gemensamma läget i de nya Dansehallerne ska skapa fördelar sinsemellan och locka till sig många besökare. Dansens Hus i Köpenhamn har för övrigt just mottagit sju miljoner Dkr från Nordea Danmark-Fonden och kommer med hjälp av detta stöd bidra till att förmedla ännu fler dansföreställningar.
Torben Kastrup

Fler Nyheter

Annonser