Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 02 december 2020

Rummets olika dimensioner

2008-05-14

Fakta:

Namn: Relief
Koreografi: Koncept: Ralf Richardt Strøbech och Kirsten Dehlholm
Plats: Kaleidoskop K1, Köpenhamn
» http://www.hotelproforma.dk/

Med Vladimir Nabokov som utgångspunkt riktar Hotel Pro Forma fokus på det
moderna Odessa i den något sökta filmiska föreställningen Relief.
”Det, som smälter ihop i ett konstverk är poesins precision och
upphetsningen över den rena kunskapen.” lär den ryske författaren,
fjärilsexperten och emigranten Vladimir Nabokov ha sagt. Och det är texter
av Nabokov – som från den mångkulturella hamnstaden Odessa i dagens Ukraina
gav sig ut i världen – detta är själva bidningen i Hotel Pro Formas nya
fragmenterade, filmiska performance Relief.
En performance, som både fokuserar på resor och gränser länderna emellan,
resor mellan olika discipliner, och som ställer frågor om verklighetens
väsen och som inte minst utformar reliefen som ett förhållande mellan bild
och rum. Det är många mål på en gång. Alldeles för många.
Medan Hotel Pro
Forma i tidigare mycket lyckade föreställningar, som exempelvis Theremin har
smällt samman vetenskap och konst, framstår istället Relief att som långsökt och till vissa delar även alltför statisk.
Alla åskådare på teatern Kaleidoskop K1 är iförda hörlurar med mottagare,
så att man genom de binaurale ljudinspelningarna, (som har ljudens alla
specifika egenskaper, såsom källans karakteristika, riktning, avstånd och
rumslig information om de specifika omgivningarna) De medför att man tycker
sig uppleva ett tredimensionellt rum i samspel med filmens tvådimensionella
bilder.
Vi börjar ute på gatan i den tredelade föreställningen. Och gatan
här är såväl Nørrebrogade i Köpenhamn och gator i Odessa ställda i
geopolitisk relief.
I den andra delen får vi vara med om att sätta fokus på rummet som ram,
ett rum som kan fyllas med allt från skratt till drömmar och vetenskapliga
undersökningar av fjärilar. Både på gatan och i rummet är Johannes Lilleøre
fantastisk som den återkommande skådespelaren och i tredje delen kliver han
ut ur filmduken och spelar live på scenen och citerar texter av Nabukov.
Allra intressantast och rörande i Relief är just Nabokovs texter och de nya
intervjuer som gjorts med Odessabor i staden som är en smältdegel vid det
lockande Svarta havet.

Föreställningen spelas till den 22 maj.

Vibeke Wern

Fler Föreställningar

Annonser