Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Om fåglar, människor och 1968

2008-05-03

Fakta:

Namn: En annan Svansjö
Koreografi: Anna Koch
Plats: Weld, Stockholm
» http://www.weld.se/

Det finns en liten subtil humor i Anna Kochs En annan Svansjö. Den lyckas alldeles undvika att vara ironisk eller göra sig lustig över den klassiska balettens konventioner och egendomligheter. Nio skådespelare har tillsammans med Anna Koch försökt ”att gemensamt dekonstruera de koreografiska formationer som dansas av kåren” i Svansjön i sin klassiska version av Petipa/Ivanov.

Gruppen med de nio skådespelarna gick en fortbildningskurs på Teaterhögskolan, ”Den dansande skådespelaren”. En annan Svansjö är en fortsättning på arbetet under ledning av Anna Koch. Teman från koreografin till den klassiska balettens ikon, Svansjön, har kopplats ihop med textstrimlor ur två böcker om det sägenomspunna revolutionsåret 1968, Claes Fredelius Kårhusockupationen och antologin Det är rätt att göra uppror från 1970.

Men texterna har nog mest tjänat som underlag och närt tankeprocessen. Som texter framsagda i en föreställning är de alldeles för magra och vingliga. Då blir det intressantare att följa studierna i fågelaktig kollektivitet, gruppens ängsliga ryckighet, försiktiga sprättsteg, oroliga blickar, ticksaktiga huvudrörelser. I någon mening säger det svanaktiga något om förhållandet grupp – individ, och den avvaktande försiktighet som präglar framträdandet blir också en slags bild av massan, vilja att flytta fram sina positioner, oviljan att låta gruppen skingras.

Det är en liten studie, ganska amatörmässig, kanske mest betydelsefull för de inblandade. Men man tittar ändå på med ett litet leende. Platserna kostar 68 kronor utom två ”operaplatser” för 680 kronor styck. Jag gissar att det är det två trendiga Myran-stolarna som är de extravaganta. De står mycket riktigt lika tomma som kungliga logen på Operan den kväll jag ser nio aktörer fylkas i en annan Svansjö än den vanliga.

Visas på Weld t o m 4 maj

Margareta Sörenson

Fler Föreställningar

Annonser