Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Antikvurm bland dansforskare

2008-05-02

Betty hade precis fått veta att på Universitetet i Clermont-
Ferrand där man
varje år håller konferens om olika aspekter av antiken, i år även
intresserar sig för danskonsten.
Så Betty funderade just på att anmäla sig till konferensen Présence de la
danse dans l´Antiquité – Présence de l´Antiquité dans la danse. Colloque
international; Clermont-Ferrand 11-13 décembre 2008
, när hon gjorde en
märklig upptäckt.

På universitetet i Leiden hålls i samarbete med organisationen EADH
(European Association of Dance Historians) den 25-26 oktober konferensen
Dance in Antiquity – Antiquity in Dance! Det är nästan samtidigt på olika
platser, fast på olika språk. Antiken i fokus, frågeställningen likalydande!

Fler Betty Bitch

Annonser