Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 16 januari 2021

En triptyp öppnas

2008-03-24

Fakta:

Namn: Three
Koreografi: Ohad Naharin
Ensemble: Batsheva Dance Company
Plats: Det Kongelige teater, Gamle scene, Köpenhamn
» Http://www.kglteater.dk

Med triptyken Three gästspelar det världsberömda israelske Batsheva Dance
Company i Köpenhamn. Iförda trekvartslånga byxor, T-shirts och
undertröjorblir dansarna rätt så anonyma att se, på samma sätt ar det med
den helt nakna scenen.
Utan någon som helst scenografi eller kostymmässiga
uttryck lyckas kompaniet fylla scenen med sina vältränade kroppar och starka
utstrålning.
Med alltifrån rytmiska lopp till clownartade jämfotahopp utforskar de tio
dansarna tonerna i J.S. Bachs Goldbergvariationer i verket Bellus. Eller är
det kanske stillheten mellan tonerna som undersöks – och används som avstamp
för de väldigt omväxlande stegen och rörelserna?
I programmets mellersta verk, Humus, springer nio kvinnliga dansare över
scenen med händerna uppsträckta från tinningarna likt hornen på rådjur eller
mer exotiska fabeldjur. De nio dansarna poserar på scenen, där de snarare
står och ligger än dansar. Likt croquismodeller intar de nio dansarna – med
starkt målade läppar – den ena utmanande posen efter den andra och visar
generöst fram sina kroppar för en imaginär konstnär. Kanske är det publiken
som är denna bildkonstnär, som själv ska sätta in de nio modellerna i ett
historiskt sammanhang?
Undertecknad skulle i så fall vilja placera dem i en
målning av Edouard Manet. Danserne poserar nämligen ofta i tafatta off
balance poser, som också ofta är fallet hos modellerna i Manets
modernistiska målningar. Det vackra förvrids och en nyupptäckt skönhet till
uttryck.
Det sista verket i triptyken, Secus, betyder på én och samma gång både
annorlunda och lika. De 17 dansarna som är på scenen träder var och en ut
mot publiken och gör var sin särpräglade lilla gest som är deras egen,
samtidigt som den är en del av gruppens gester. Med andra ord annorlunda,
men samtidigt också lika de andra. Koreografin utvecklar sig också till mer
klassiska former av pardans, till exempel dansar två manliga dansare en
teatral och väldigt underhållande ballroom-dans samtidigt som de andra
hänger sig åt den rytmiska musiken bland annat i former av robotdans och
disco.
Då och då upphör dansen, därför att lyset samtidigt släcks på scenen.
Musiken fortsätter, men publiken får inget se. Med ljuset släckt och den
helt mörklagda scenen uppstår en pirrande paus i dansen, som blir lika
betydelsefull som dansen i sig.
stor betydning, som selve dansen.
Etiketterna annorlunda och lika kan man också sätta på Batsheva Dance
Company, som på sätt och vis liknar alla andra moderna väldansande
kompanier, samtidigt som det ändå har sin egen särprägel, med nytänkande och
intressant koreografi, som kretsar kring stillestånden i dansen – och det
man mer filosofiskt kan kalla icke-dans. Det är spännande!

Torben Kastrup

Fler Föreställningar

Annonser