Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Vingklippta rörelser

2008-03-01

Fakta:

Namn: Birgit och Birgit - osynliga spår/ Avtäckning
Koreografi: Lotta Gahrton/ Cristina Caprioli
Plats: Dansmuseet / Dansens Hus

Berätta eller inte, det är frågan. De 100-årsjubilerande Birgitarna Cullberg och Åkesson representerade dessa två riktningar som präglat de senaste hundra dansåren.
Birgit C skapade lyriska dramer, medan Birgit Å sökte sig inåt dansens väsen. ”Vem som helst ser när det är dans”, skorrar hennes bandade stämma till Lotta Gahrtons soloföreställning Birgit och Birgit – osynliga spår på Dansmuseet.

Birgit C:s stämma svarar mer diskuterande: dansen måste väl kunna relatera till vår tid? Till kärleken, till samhället. Birgitarnas röster och Sten Sandell på flygel och med röst (från morr till falsett) ackompanjerar Lotta Gahrtons dans, som ser mest åkessonsk ut. Stringent men odramatisk, vacker i tydlig enkelhet: händerna som en roterande krona mot taket. Axelns vinklingar som gör en arm till ett skarpladdat vapen.

Utan tvekan är det Birgit Åkesson som lämnat mest spår i svensk samtidskoreografi.
Cristina Caprioli har delvis ett annat och mer amerikanskt bagage än det gängse svenska, men är åkessonsk i meningen abstrakt. Verket Avtäckning refererar emellertid till en skönlitterär text, Aase Bergs Sloth, dock utan att den ”syns” i någon mening på scenen.

Återigen undersöker Caprioli rörelsen, synar den, och låter fem dansare ta om och ta om med minimala förändringar. Det blir, faktiskt, urtråkigt att titta på i nära en och en halv timme. Varför vill hon visa det i detta skick för publik? Mateusz Herczkas vackra digitala bilder på en superlång skärm räddar betraktaren ur nöden.

Men så händer detta märkliga som kan ske, när en sällsport begåvad dansare, ändå och på trots mot koreografins hårda vingklippning, öppnar en egen värld av tolkning och möjligheter. Thomas Caley, tidigare Cunninghamdansare, vänder rörelsen inåt och fyller den med – ja, dans. ”Vem som helst ser när det är dans”, som hon sa, Birgit Å.

Not: Birgit och Birgit – Osynliga spår – Dansmuseet 29 feb, 4, 5, 6 mars 12.30;
Avtäckning – Dansens Hus till 1 mars, Västerås 4 , Vara 6, Pustervik, Göteborg 8 mars.

Publicerat i Expressen 29 februari

Margareta Sörenson

Fler Föreställningar

Annonser