Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Danstidningen 6/2007 ute nu!

2007-12-13

Två dansare från Den Kongelige Ballet, Gudrun Bojesen och Morten Eggert Finns på framsidan till senaste numret av Danstidningen. De dansar
Jiri Kylians verk Bella Figura som ingick i den fantastiska och lite absurda
balettafton som nyligen visades på Det Kongelige Teater i Köpenhamn.
Michail Barysjnikov sökte konstnärlig frihet när han flydde från
Sovjetunionen till USA för snart 40 år sedan.
Nu gör han sitt bästa för att
motverka de sämsta sidorna av det genomkommersialiserade amerikanska
kulturlivet.
Om dansikonen som skapade ett eget kulturhus på Manhattan, om
nya karriärer och inspirerande samarbeten med stora koreografer, som Mats
Ek, berättar Barysjnikov i en exklusiv intervju.
I Danstidningen 6/2007 berättas också om vad som är på gång i Norge, där nya scener för
dansen snart snart invigas.
Under nästa år är det hundraårsjubileum för den svenska moderna dansens
anmödrar: Birgit Cullberg och Birgit Åkesson, och båda kommer att hedras med
en utställning på Dansmuseet i Stockholm. Dessutom dansas Birgit Cullbergs
Fröken Julie av Kungliga Baletten, men Cullbergbaletten har valt att inte
dansa något av Birgit Cullbergs egna verk till hennes jubileum. Det blir istället ett
verk av den nuvarande konstnärlige ledaren Johan Inger verk som ska fira henne
På vilket sätt tas tidigare generationers arbete tillvara i den icke taktila
konstart som dansen utgör, och som därför så lätt går förlorad. Dansverk som
inte dansas riskerar att gå förlorade.
Detta är frågor som diskuteras i samband med Birgit & Birgits jubileum i
Danstidningen 6/2007.
Fortfarande är frågan om framtiden för högskoleutbildningen inom cirkus
mellan Danshögskolan och Cirkör olöst. Närmare besked om detta väntas i
nästa vecka. Följ utvecklingen här på Danstidningens hemsida
www.danstidningen.se

Fler Nyheter

Annonser