Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 27 januari 2021

Ciao Béjart!

2007-11-25

Med Maurice Béjarts död kan man inte säga att en epok går i graven. På ett häpnadsväckande sätt har han nämligen dansat sig fram tvärs genom epoker och stilar ända fram till sin bortgång.

Hans senaste – och alltså sista – verk har premiär den 20 december i Lausanne vid hans eget kompani Béjart Ballet Lausanne: Jorden runt på 80 minuter.

Det finns en särskild svensk förbindelse med Maurice Béjart. Denne klassiskt skolade dansare, född i Marseille 1927, var efter tidiga år i Paris och London också i Stockholm och dansade på Operan här, bland annat i Birgit Cullbergs Medea. Han gjorde koreografin till den svenska filmen Eldfågeln (1952), numera tillgänglig i nyrestaurerad version.

Han har gjort allt! Och i en myckenhet: koreografier, regi för teater, opera och film, han har författat och lett två kompanier ˆ först Ballet du XXe siècle i Bryssel på 60-talet, sedan 87 i Lausanne. Hans skola Mudras i Bryssel blev ryktbar.

Som dansare hade hans starkaste sida varit det dramatiska uttrycket; som koreograf och pedagog underströk han tolkningens essens och dans som talade till en bred publik. Verk som Boléro, Piaf eller Ciao Federico till Fellinis ära (2003) talade sitt tydliga språk. Och premiären den 20 december ställs inte in, meddelas från Lausanne.


Margareta Sörenson

Publicerad i Expressen 23 nov

Fler Nyheter

Annonser