Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Kenneth Greve har utnämnts till balettchef i Helsingfors

2007-11-15

Det blir den 39-årige Kenneth Greve för närvarande solodansare och
balettmästare vid Den Kongelige Ballet i Köpenhamn som blir ny balettchef i
vid Finlands nationalbalett. Kontraktet löper i fyra år från den 1 augusti
2008 med möjlighet till två års förlängning. Han efterträder Dinna Bjørn som
år 2001 efterträdde Jorma Uotinen, som många nu trodde skulle återvända till Nationalbaletten, men han blir alltså kvar
som konstnärlig ledare för Kuopio Dansfestival. Jorma Uotinen var
konstnärlig ledare för Finska nationalbaletten 1992-2001.
Nu tillförs istället baletten erfarenheter från en av de mer kosmopolitiskt
präglade kongelige dansarna. Kenneth Greve är både utbildad vid Det
Kongelige Teaters Balletskole och School of American Ballet. 1985 blev han
anställd vid New York City Ballet, och 1986 vid American Ballet Theatre, och
1987 sensationellt nog vid Opéra Nationale de Paris, som i princip inte
anställer någon som inte har gått i deras egen balettskola
. Anledningen var
att Rudolf Nurejev var balettchef i Paris och att Kenneth till och med
snabbt avancerade till Danseur Étoile upprörde en del känslor.
1989 sökte
han sig vidare till Stuttgartbaletten och 1990 till Wiener Staatsoper.
Sedan
1992 har han varit tillbaka i huset där han fick sin grundläggande
balettutbildning, när han blev solodansare vid Den Kongelige Ballet.
Kenneth Greve valdes till ny balettchef för Finlands Nationalbalett tack
vare sin solida klassiska bakgrund, i kombination med sin kännedom om modern
dans och många internationella kontakter. Hans intresse för management vägde
också tungt även om han inte har några direkta chefserfarenheter.
Så här
skriver styrelsen för Stiftelsen för Finlands Nationalopera om sitt val av
Kenneth Greve: ”Styrelsen motiverar valet av Kenneth Greve med hans starka
kunnande i synnerhet inom klassisk balett, men även hans erfarenhet inom den
moderna dansen. Han har ett utmärkt internationellt kontaktnät. Tillsvidare
har Greves chefserfarenheter begränsat sig till uppdragen som repetitör och
balettmästare, men han har alla förutsättningar och ett klart intresse för
ledaruppdrag, en god uppfattning om vilka krav som ställs på yrket och vilka
utmaningar en ledare ställs inför samt en önskan att vara kommunikativ och
motiverande ledare. Greve kan höja Nationalbalettens image och stärka den
nationella identiteten, något som styrelsen anser vara mycket viktigt.”
Operastyrlsens nomineringsutskott föreslog Kenneth Greve för två veckor sedan. Styrelsen gav också Operans personalgrupper möjlighet att uttala sig före beslutet.
Kenneth Greve arbetar för närvarande för högtryck som koreograf för Den
Kongelige Ballet inför premiären den 5/12 på på Den Kongelige Ballets nya
version av Nøddeknækkeren på Det Kongelige Teaters Gamle Scene.
Kenneths viktigaste roller vid Den Kongelige Ballet är James i Sylfiden,
Apollon i Apollon Musagetes, Struense i Caroline Mathilde, Romeo i Romeo og
Julie
, Prins Siegfried i Svanesøen, Prins Désiré i Tornerose, Basil i Don
Quixote
, Prinsen i Nøddeknækkeren och Prinsen i Den Lille Havfrue, Albrecht
i Giselle, Shiva i Bhakti 3 och solopartier i Agon, Barber Violin Concerto,
Tjaikovskijs 2. Klaverkoncert
, soloherre i Études, Drømme, Bolero, Polacca
och Schumann 2. Symfoni.
Kenneth Greve har gjort många koreografier, däribland 2 Man’s Tale och
L’Emotion till workshops på American Ballet Theatre och Stuttgart Ballett,
From Beyond och Woman till Det Kongelige Teaters Koreografi Workshop 2002,
Hamlet till Den Sydafrikanske Ballet 2003 och senast Strings till Den
Kongelige Ballet 2005 med musik av Chris Minh Doky och Lux 2007.
Kenneth Greve anställdes som instruktør vid den Kongelige Ballet 2006, i
Stockholm skulle vi ha kallat det balettmästare.
Kenneth Greve har bland annat fått stipendier från Axel Lind Kulturfonden
1987, från Balletmester Albert Gaubier och från Poul Waldorffs Fond 1994.

Fler Nyheter

Annonser