Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 27 september 2020

Sinnlig dans och dansprocesser

2007-09-19

Fakta:

Namn: Ex:changing – Memories of Movemen
Koreografi: Sara Gebran
Regissör: Anders Paulin.
Plats: Dansescenen, Köpenhamn
» http://www.dansescenen.dk/

Sara Gebran har dragit igång säsongen på Dansescenen med sin
procesorienterade och interaktiva föreställning Ex:changing – Memoires of
Movement
med svenska Anders Paulin som dramaturg.

Det är processen snarare än produkten, som är huvudpunkten i koreografen och
dansaren Sara Gebrans nya föreställning Ex-changing – Memories of Movement.
Ett verk med öppen form, som inte bara utforskar skapelseprocessen, utan
även förhållandet mellan publiken och de som uppträder samt mellan olika
konstarter och kulturer.
Karakteristiskt för Sara Gebran kommunicerar verket helt direkt med
publiken, ställer frågor och diskuterar. Ja föreställningen utmynnade på
premiärkvällen på Dansescenen i en verbal diskussion om, vad som är lögn och
illusion, regler och förväntningar i såväl vardag som scenkonst. Och med sin
tonvikt på processen och i sin interaktiva form är Ex:changing – Memories of
Movement på en och samma gång nära förbunden med såväl 1960-talets öppna
konstverk och tidens trend med möten en och en mellan den som uppträder och
publiken. Denna form av performance har förekommit i Köpenhamn i Madeleines
Madteater och Signa Sørensens verk.
Redan från början blir publiken väldigt försiktigt indragen i den sinnliga
föreställningen där ljud, ljus teckning och video är viktiga beståndsdelar
tillsammans med dansarna, som blandar sig med publiken på scengolvet.
Sammanlagt 13 dansare från Danmark, Sverige och Mellanöstern medverkar i
föreställningen. Förutom Sara Gebran själv är det inte minst den libanesiska
dansaren Omar Rajeh och den syriska skådespelaren Suhair Amal Omran som
utgör starka konstnärliga krafter.
Libanesiske Mazen Kerbage är en magisk ljudkonstnär, som trollar fram
förunderliga och intressanta ljud från både musikinstrument och andra
objekt. Och hans fina teckningar på papper som simultant projiceras ner på
golvet med video samtidigt som de tecknas, är ibland koreografiska
riktlinjer för dansarna.
Men självklart är på förhand vissa ramar utstakade, det finns regler och
strukturer för det undersökande verket som Anders Paulin är dramaturg för.
Det är bl.a. han, som styr verkets gång genom att ropa ut nummer som hänför
sig till olika delar sekvenser eller uppgifter för konstnärerna.
Utan att bjuda på stora dansupplevelser är Ex:changing – Memories of
Movement med sitt fokus på processen ett intressant och viktigt projekt, som
öppnar för såväl nya tankar som känslor. Det är också ett verk som rymmer
massor av utvecklingsmöjligheter. Det är helt säkert att ingen av
föreställningskvällarna kommer att vara den andra lik.

Vibeke Wern

Fler Föreställningar

Annonser