Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Norsk seger i Nordic Grand Prix

2007-06-25

Det blev norsk seger i Nordic Grand Prix, koreografitävlingen som arrangeras
av dansfestivalen i finska Kuopio.
Med sin poetiska duett In time and it
will snow
övertygade Alan Lucien Øyen juryn.
Men publikens favorit var
hemmakoreografen Eeva Muilu.

Går det att tävla i dans? Frågan inställer sig, envis som en sommargeting, i
varje sammanhang där danskonstnärer samlas för att konkurrera och bedömas.
Den internationella dansfestivalen i Kuopio håller en medvetet låg profil
kring arrangemanget Nordic Grand Prix. Tävlingen är framför allt ett sätt
att föra samman koreografer och dansare i Norden, festivalen vill ge
utövarna en chans att mötas, utbyta erfarenheter och se vad kollegorna i
grannländerna håller på med. Förhoppningen är att Nordic Grand Prix med
tiden kan visa vägen för utvecklingen av koreografi i Norden.
Tävlingen anordnas vartannat år. En koreograf från varje nordiskt land
tävlar om att till nästkommande år få producera en urpremiär för festivalen.
Kvaliteten på de tidigare två omgångarna har varit omdiskuterad och årets
nya urvalsförfarande var ett sätt att försöka höja ribban.
I stället för
allmän anmälan med video fick en representant i varje nordiskt land i
uppgift att bjuda in en kandidat från hemlandet. Max tio minuter långt och
koreografi för minst två dansare, löd reglerna. Inbjudarna i respektive land
utgjorde även årets jury.
Från Danmark valde Louise Seibaek (Dansescenen i Köpenhamn) Oded Graf och
Yossi Berg, som kom med stycket Could be heroes. Båda upphovsmännen dansade.
Jorma Uotinen (Kuopiofestivalens konstnärlige ledare) valde Finlands
representant Eeva Muilu, som dansade tillsammans med Sofia Hilli i Teos
siitä mitä on.
För Island tävlade Ólöf Ingólfsdóttir. I hennes verk Math dansade Brad
Sykes, Emilía Benedikta Gísladóttir, Gianluca Vincentini och Valgerður
Rúnarsdóttir. Inbjudan kom från Katrin Hall (Iceland Dance Company).
Vinnaren, Alan Lucien Øyen, från Norge, hade bjudits in av Karene Lyngholm
(Dansens Hus i Oslo). Suzie Davies dansade In time and it will snow
tillsammans med koreografen.
Sverige ställde upp med Livekonstkollektivet Melo, på inbjudan av Kenneth
Kvarnström (Dansens Hus i Stockholm). I tie me to this world medverkade Ola
Hjelmberg, Anders Jacobson, Melina Mastrotanasi, Josef Palm, Sara Soumah och
Olle Svensson.
Stadsteatern i Kuopio var långt ifrån fullsatt, men det var ändå tryck i
publiken och det allmänna röstandet i pausen gav ett engagerat intryck.
Finska Eeva Muilu vann åskådarnas hjärtan.
Juryn enades däremot om Alan
Lucien Øyens poetiska och starkt textbaserade stycke, som han tillägnat en
cancersjuk släkting.
Välstrukturerat, med ypperlig kvalitet i rörelserna, alla element i god
balans och flyt i koreografin, hette det bland annat i motiveringen.
Sammantaget tyckte juryn att kvaliteten på bidragen i årets tävling var god.
Mångfalden av teman och uttryck visar att det inte finns bara ett sätt att
göra koreografi i Norden.
Den glade vinnaren Alan Lucien Øyen står just i begrepp att göra sitt första
stycke för en hel ensemble. Flera uppdrag väntar och han ser priset som en
stor uppmuntran.
Øyen var färdig med sin dansarutbildning i Oslo 2001 och är
idag verksam inom den fria norska samtidsdansen. Han har bland annat arbetat
med Carte Blanche i Bergen och även med det tyska kompaniet Pretty Ugly.
Vad han ska skapa för Kuopio Dance Festival 2008 får han snart börja fundera
på.


Lis Hellström Sveningson

Se vidare
www.kuopiodancefestival.fi

Fler Nyheter

Annonser