Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 27 september 2020

Abstraktioner i hetta

2007-06-11

Fakta:

Namn: Elevating Velocity
Koreografi: Martin Forsberg
Ensemble: Eleverna på Skolen for Moderne dans, Köpenhamn
» http://www.teaterskolen.dk/sw829.asp

En svärm av små modellflygplan svävar över de 11 avgångseleverna på Skolen for Moderne Dans. De signalerar att avskedsföreställningen Elevating Velocity bland annat handlar om balans, höjd och perspektiv.

Det vita scengolvet är jättelikt, som en öde slätt, där en handfull dansare lätt kan råka försvinna om det inte händer nåt viktigt i koreografin, men det gör det lyckligtvis i Martin Forsbergs Elevating Velocity.
Som i hovdans och folkdans finns det mycket geometri i Forsbergs dans, och med cirklar, vinklar och diagonaler och bågar fyller han det stora scenrummet, utan att det någonsin verkar innehållslöst. Förutom gamla danstraditioner med geometriska mönster kan man också råka tänka på kubistiskt måleri, där man skapar djup och perspektiv med hjälp av former, färger och ljus. Ljus och skugga spelar på samma sätt en viktig roll i Elevating Velocity. En av dansarna kastar en mörk skugga mot scenväggen, där också skuggorna från de svävande flygplanen avtecknar sig, och dansaren ser då ut som King Kong som fångar flygplan i luften, och i förhållande till de andra dansarna verkar han vara en jättelik Gulliver-figur.
Det är typiskt för Elevating Velocity att en av dansarna på det här viset blir till en frontfigur, medan de andra följer efter som ett eko, vilket harmonierar fint med de rumsliga klanger och ljud som Eblis Javier Alvarez Vargas’ komposition består av.

Martin Forsberg har skapat en omväxlande koreografi med stora förändringar av tempot samt en fin mix av lätthet och tyngd. Snart ebbar dansen ut och dansarna står stilla och avvaktande, men strax exploderar dansen igen och blir till energiska steg och rörelser. Det är både flygande balettliknande steg och mer jordbundna pingvinaktiga sådana, där fötterna förflyttas utan att de lyfter från underlaget.
Ofta samlas dansarna i täta klungor som stora människoflockar och skapar en tyngd tillsammans som står i skarp kontrast till de lätta planen som svävar över deras huvuden. Men dansarna skapar också själva en lätthet när de utan att sätta hälarna i golvet och med armarna över huvudet liknar ett löv som fladdrar i vinden. Dansen blir på så sätt utforskad på alla ledder och bredder av de nyutexaminerade dansarna, på samma sätt som världen har upptäckts av flygare med Charles Lindbergh som en av pionjärerna. Och på samma sätt som flygplan balancerar på luftströmmar, balancerar dansarna på ett ben, hoppar fram på det ena benet, eller gör en sädan vridning att kroppen medvetet kommer i obalans och ändrar därefter genast ställning och riktning. Det är så att säga mänsklig formationsflygning.
Elevating Velocity kan synas lite för lång, men det kanske också beror på den olidliga värmen. Vi i publiken är helt enkelt på väg att kollapsa av värmeslag och utmattning i den enormt varma studion. Att de elva avgångseleverna måste dansa under sådana förhållanden blir verkligen till en extra utmaning i deras elddop, som de ändå klara alldeles utmärkt. De har visat att de är flygfärdiga och att de lungt kan lämna det rede där de har hållit till de senaste fyra åren.

Torben Kastrup

Fler Föreställningar

Annonser