Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 23 juni 2024

”Häng inte ut våra klasskamrater, Madeleine Onne!”

2007-04-14


Elever vid Kungliga svenska balettskolan vädjar i ett brev till
Danstidningen om konstruktiv kritik, och feedback. De känner sig omänskligt
behandlade,
när de får klä skott i debatten. Deras brev bär överskriften :
“Häng inte ut våra klasskamrater Madeleine Onne!”.

Som det säkert har kommit många av er dansintresserade och framtida
arbetsgivare tillkänna så har det av Kungliga Operans balettchef Madeleine
Onne skickats ut ett upprop angående en bristande kvalité hos tio klassiska
avgångselever. Madeleine uttrycker en stark oro över elevernas teknik och
upplever en försämring av elevernas standard under de senare åren.
I uppropet berättas det om en audition som har hållits där hon och en enig
jury omöjligt kunde anställa någon av de tio avgångseleverna, hur många
lediga kontrakt fanns att erbjuda?
Avgångseleverna gick på Operans audition medvetna om nedskärningar och
bristen på kontrakt. Så varför romantisera över en audition med fina namn i
juryn?
Och så odugliga kan väl inte avgångseleverna vara då flertalet av dem redan
arbetar för en föreställnings ersättning på Operan som suppleanter på
ordinarie platser, istället för att vara i skolan. Och var ligger egentligen
problemet då det är samma lärare i skolans lärarkår som har undervisat
Kungliga Operans premiärdansare?
Kungliga Svenska Balettskolan har länge ropat efter mer resurser och
förhoppningsvis leder Madeleine Onnes upprop till ett uppvaknande hos
politikerna. Man kan dock ställa sig frågan om det är rätt väg av Kungliga
Operans balettchef att hänga ut tio 19-åriga avgångselever?
Vi menar, uppropet saknar all form av självkritik och förbättringsförslag.
Hon har uttryckt sig klumpigt och fult! Våra klasskamrater gråter inte
mindre och sover inte bättre på nätterna även om det skulle ske en
förändring politiskt.
Våra klasskamrater skulle uppskatta all form av feedback som de kan få i sin
dagliga träning. Madeleine Onne, vi välkomnar dig till skolan när som helst.
När stark kritik riktas mot skolan och dess elever skulle man
förhoppningsvis kunna förvänta sig en skrivelse, denna gång fylld med tips
och konstruktiv kritik.
GöteborgsOperans balettchef Kevin Irving skriver i ett efterföljande upprop
att han ger sitt fulla stöd till Kungliga Operans balettchef Madeleine Onne
men ändå håller GöteborgsOperan audition för Kungliga Svenska Balettskolans
avgångselever.
Vi vädjar till Danssverige att använda uppropen på ett konstruktivt sätt och
att ha överseende med Kungliga Operans balettchef Madeleine Onnes sätt att
uttrycka sig!

Vi ses ute i dansvärlden!

Klasskamrater i Da3 vid Kungliga svenska balettskolan

Fler Debatt & Krönika

Annonser