Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 14 juni 2021

Balettdebatten hårdnar; balettelever får statuera dåligt exempel

2007-04-14


Eleverna vid Kungliga svenska balettskolan håller inte måttet, menar
Madeleine Onne, balettchef vid Kungliga operan, i ett upprop till
departement och myndigheter. I skottgluggen står tio ledsna avgångselever.

I en debattartikel i Danstidningen nr 6/2006 inbjöd Iskra Ring och Madelaine
Daneberg, lektor respektive vikarierande adjunkt i klassisk balett vid
Danshögskolan till dialog om den klassiska baletten och utbildningen av
dansare för den. Hur är balettens ställning i Sverige idag? Håller den
svenska utbildningen i klassisk balett måttet internationellt? löd några av
frågorna.
I förra numret (1/2007) framhöll Charlotte Fürst, danspedagog,
sjukgymnast och Rosenterapeut, den klassiska balettekniken som en grund för
frihet och avspänning inom alla dansstilar.
Nu höjer Kungliga operans balettchef, Madeleine Onne, temperaturen i
debatten genom att leverera en bredsida mot den klassiska utbildningen vid
Kungliga svenska balettskolan. De svenska eleverna håller inte jämna steg
med den internationella utvecklingen och det är bråttom att komma igång med
den översyn av dansarutbildningen i landet som föreslås i det nationella
handlingsprogrammet för dans, skriver hon i ett upprop till
kulturdepartementet, utbildningsdepartementet, skolverket, Statens
kulturråd, dansinstitutionerna och en rad andra myndigheter och
organisationer. Som exempel tar hon årets avgångsklass. I ett bifogat brev
till balettskolechefen – hänvisar hon
till den audition som operan i november 2006 höll för elva elever med
klassisk inriktning. En enig jury fann att ingen av dem dög för anställning
vid Kungliga operan, den tekniska standarden hos avgångseleverna var långt
ifrån vad juryn hade förväntat sig.
– Jag har under mina fem år på den här posten sett en nedåtgående trend och
jag är orolig. Det här är entusiastiska elever som satsar nio år av sitt
liv. De måste få en fair chans. Jag föreslår att man tittar på andra
utbildningar, varför lyckas man till exempel på Royal Ballet School och
Parisoperan?
Madeleine Onne kan inte svara säkert på om och när hon senast anställde
någon dansare som kom direkt från Kungliga svenska balettskolan. Utpekandet
av avgångseleverna har väckt starka reaktioner på Kungliga svenska
balettskolan, var hon inte medveten om att hon skulle såra eleverna?
– Men vad skulle jag göra? Ska jag bara vänta och låta det fortsätta? På min
tid var det utgallring med lapp på magen varje år. De som var kvar fick
kämpa hårt. Nu är de som väl är inne kvar, avsett hur de utvecklas fysiskt
och psykiskt. I fem år har jag försökt framföra det här på skolan, men de är
bundna av systemet. En högre instans måste se över det.
På Kungliga svenska balettskolan bekräftar balettskolechefen, Kerstin
Lidström att eleverna tagit illa vid sig.
– De är naturligtvis ledsna, vi har försökt att tala med dem alla och vi har
även en dialog med föräldraföreningen.
– Jag tycker det var illa gjort mot eleverna. Kritik är okej, allt kan bli
bättre, men jag är förvånad över hur den blivit uttryckt. Jag hade önskat en
mer konstruktiv kritik.
Kerstin Lidström berättar att hon tillsammans med utbildningsförvaltningen i
Stockholms stad – Kungliga svenska balettskolan drivs i kommunal regi –
förbereder ett svar.
– Vi på skolan har ju försökt i flera omgångar att uppvakta departementet om
resurser för att utveckla kompetensen. Det ställs helt andra krav på de
dansare som lämnar skolan i dag jämfört med för bara tio år sedan. Idag ska
de ut i en global konkurrens, säger Kerstin Lidström, som önskar mer pengar
för att kunna bedriva undervisningen mer individuellt och i mindre,
anpassade grupper. De pedagoger som undervisar på skolan anser hon däremot
håller önskad nivå.
– Det är samma lärare som producerat dansare som Marie Lindqvist och andra
på operan, säger Kerstin Lidström.
Hon håller med om att det brådskar med en förstärkning av den klassiska
balettens ställning.
– Många kompanier kräver en stark klassisk grund. Utbildningen ska inte
välja inriktning åt eleverna, utan de ska få en grund att sedan själva välja
inriktning utifrån.
De utpekade eleverna får stöd av hela avgångsklassen, se brevet här nedan.
I brevet till Danstidningen framhåller de att flertalet av dem som juryn
ansåg odugliga, redan arbetar på operan istället för att vara på skolan.
Klassen berättar också att Göteborgsoperan håller audition för dem, trots
att balettchefen där, Kevin Irving, ställt sig bakom Madeleine Onnes upprop.
I en kommentar till Danstidningen säger Kevin Irving att han uppfattar
Madeleine Onnes agerande som ett sätt att vilja understödja svenska dansares
möjligheter att få jobb efter utbildningen. Auditions på Göteborgsoperan har
han inget att göra med nu. Kevin Irving avgår som balettchef vid
halvårsskiftet.
Debatten om den klassiska baletten och dess utbildning lär fortgå. Behövs
det en elitutbildning för att den ska överleva i Sverige? Och vem ska i så
fall ha ansvaret för den? Eller handlar det om att även den klassiska
baletten måste hitta sin roll – och vägar att utvecklas – inom det allmänna
skolväsendet där den idag är placerad?

Lis Hellström Sveningson

Fler Debatt & Krönika

Annonser