Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 02 december 2020

Nikolaj Hübbe på inskolning som balettchef för Den Kongelige Balett

2007-04-04

Den 30 mars utnämndes Nikolaj Hübbe till ny balettchef eller ”balletmester” som
man säger vid Den Kongelige Ballet i Köpenhamn. Den 39-årige balettdansaren,
som tidigare hade titeln ”solodanser” i kompaniet (vilket också är den
högsta titeln bland dansarna i kompaniet), är idag knuten till New York City
Ballet, där han är ”principal dancer”.
Nikolaj Hübbe tillträder inte sin
fyraåriga anställning förrän 1 juli 2008, men redan från och med nästa
säsong börjar han som ”1. instruktør og balletmesterelev” på Det Kongelige
Teater.
– Det är svårt att komma till Det Kongelige Teater utifrån, man måste både
känna till teaterhuset och ha respekt för dess traditioner, sa teaterchefen
Michael Christiansen på pressmötet, där utnämningen offentliggjordes.
Nikolaj Hübbe svarade, att det för honom var en stor ära att få förtroendet
som ny ”balletmester” i sitt gamla ”barndomshjem”. Och när det gäller
tillvaratagandet av Bournonvilles arv, sa Nikolaj Hübbe, att han känner sig
som en av August Bournonvilles familjemedlemmar, men att han han inte tänker
behandla den gamle mästaren som om han vore av glas, men däremot använda sig
av honom och bearbeta hans baletter.
Nikolaj Hübbe ser August Bournonville som en historieberättare och Den
Kongelige Ballet som ett berättande balettkompani, och han vill gärna
utveckla handlingsbaletten under sin kommande tid som balettchef. Han pekar
på brittiske Christopher Wheeldon som en koreograf, som kan komma att hjälpa
honom med detta projekt. Även föreställningar av tyska Pina Bausch, som
Nikolaj Hübbe är djupt imponerad av, föreställer han sig på Det Kongelige
Teaters Gamle Scene i framtiden.
På pressmötet var det bara några få dansare som hade mött upp. Nikolaj Hübbe
poängterade dock att det inte handlade om någon facklig protest mot hans
utnämning, utan att de var i Malmö för att dansa Caroline Matilde.


Torben Kastrup

Fler Nyheter

Annonser