Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Ljusdunkel

2007-03-25

Fakta:

Namn: Jacob
Koreografi: Örjan Andersson/ Cristina Caprioli
Musik: Andreas Tilliander
Ensemble: Stockholm 59 Degrees North
Plats: Dansens Hus, Stockholm
» http://www.stockholm59north.com

En stilla och varm ton präglar detta verk som har sitt ursprung i tsunamins offer, väl inskriven i Andreas Tillianders musik för kör under John Erik Elebys ledning. En strålande katedral tar form; av ljus medkänsla, dunkel värme och dansad vältalighet.

Guldsandsregn och lyscirklar, jalusier och som-om-tak av ljus; Jens Sethzmans ljusscenografi ramar in och skänker tyngd åt Jacob, ett verk om förlust och saknad. Två koreografers verk har vävts samman till en tät, mörk bild av tillvaron för dem som har någon som inte återvänder. Trots skilda dansspråk, hakar koreograferna Örjan Andersson och Cristina Capriolis tankar i varandra.

En liten pojke går sakta över det svarta våtblanka golvet. Örjan Andersson har en sällsam förmåga att finna den mänskliga gesten, den enkelt talande bilden och han komponerar ihop sina dansare väl. Cristina Caprioli dekonstruerar dem, drar ut dem i solin, excellerar i svåra balanser, rörelser noga tömda på allt annat än sitt egetvärde. Marie Lindqvist och Jeanette Diaz-Barbosa är precisa som mätinstrument i det fabulösa flödet av ljus och mörker.

Margareta Sörenson

Fler Föreställningar

Annonser