Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 21 september 2021

Bra tänkt…

2007-03-09

Fakta:

Namn: Body+Soul: wind around my heart, Breeding Spaces
Koreografi: Regina van Berkel, Daniela Kurz
Ensemble: Göteborgsoperans balett och orkester
Plats: Göteborgsoperan
» http://www.opera.se

Bra tänkt, skulle Putte Kock – den legendariske tipsexperten – ha sagt om
Kevin Irvings idé till danskvällen Body + Soul. Grundtipset är två heta
koreografer ur den europeiska frontlinjen; två för att markera att Irving
tagit in kritiken om slentrianmässiga trippelkvällar och kvinnor för att
bidra till genusdebatten inom den svenska scenkonsten.
Garderingarna är
spektakulära scenbilder och avancerad videoteknik. Upplagt för en rafflande
kväll på operan. Bra tänkt.
Men, tyvärr är goda föresatser ingen garanti för resultatet. Synd att så
mycket möda och många idéer ger så lite dans med uttryck som bär.
Regina van Berkel gjorde för två år sedan mindspace för operabaletten på
Röda Sten. Det var ett kraftfullt stycke som utmanade dansarnas styrka och
känslighet i det ovana rummet, Pannhusets råa Katedral.
I wind around my
heart
är det framför allt kompositören Gerard Brophy som formar rummet. Hans
specialskrivna musik ger en sfär för liv som van Berkels koreografi och
Dietmar Janecks scenografi skriver in sig i, men inte lyckas utveckla.
Scenbilden öppnar för många associationer, den avbrutna spiral som dominerar
kan lika gärna vara himlastege som genetisk kod.
Rörelserna är utstuderat
långsamma och mörkret vilar länge över scenen. Dansarna tvistar och tvinnar
sig intrikat om varandra -– men varför tvingas de med hjärtat i halsgropen
dansa på sluttande plan?
Bättre spänning skapar de fem kontrabasisterna ur
orkestern som driver flocken diagonalt över scenen.
Daniela Kurz, inbjuden koreograf från tyska Tanztheater Nürnberg, bygger
Breeding Spaces på andning och undervattenskänsla. Det blir en trevande lek,
ibland pinsamt nära amatörnivå.
I Fernando Melos starka solo befrias dansen
och dansaren för en stund. Vi påminns om Göteborgsbalettens kvaliteter.
Men
alltför snart suddas Melo och övriga kompaniet ut i koreografens famlande
försök.

Body+Soul spelas t o m 13 april

Texten är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten 5 mars 2007.

Lis Hellström Sveningson

Fler Föreställningar

Annonser