Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 18 januari 2021

Orlando dansar i Dansmuseet

2007-03-02

Fakta:

Namn: Orlando
Koreografi: Norberto dos Santos
Musik: Zoltán Kodály
Ensemble: Hovdansaren Jan Erik WIkström och cellisten Kati Raitinen
Plats: Dansmuseet, Stockholm
» http://www.dansmuseet.se

Lilla pigga Dansmuseet kör oförtrutet vidare med fri entré. Tufft! Dessutom tuffar man på med dansföreställningar vid lunchtid, men då får man betala 100 kr, dryga biobiljetten för ett möte med två skickliga solister i det tionde verk som skapats just för Dansmuseet: Orlando.

Fram till 11 mars dansas detta nya verk: cellisten Kati Raitinen brer ut Zoltán Kodálys Sonat opus 8 så den gamla banksalen vibrerar kring Jan-Erik Wikström som dansar. Kodálys musik är ett helt äventyr av klanger, från de torrast krispiga till flödiga flyt.

Jan-Erik Wikström är sedan länge en mycket skicklig dansare, men jag noterar ett alltmer personligt och klingande uttryck och något mer än classic modern i högskicklig maximal exposé. Sonatens tre satser motsvaras av dansens, fast de överlappar varandra något. Wikström går ut explosivt till den första satsens allegro, mellansatsen är längre, lugnare och sista satsen, dansad i jeans, vänder verket ytterligare mot vår egen tid.

Både Jan-Erik Wisktröm, Kodály och Raitinen uttrycker dock mer personlighet än koreografin av Norberto dos Santos. Den stannar vid en rad välkomponerade variationer, men den utannoserade anknytningen till Légers scenografi till La Création du Monde, som pryder museets fond, är ytterst svåravläst. Sannolikt syftar verkets titel på den Orlando vi känner från riddardiktningen och som blivit galen av obesvarad kärlek, kanske en av satserna syftar på Virginia Woolfs roman Orlando från 1928, där huvudpersonen är en androgyn som lever i trehundra år. Här finns ett rörelsematerial som kretsar kring patetik, vanmakt och flykt (med höga, flygande armlyft), men koreografin känns alltför etyd-aktig.

Men att för en stund komma dans och musik så nära som publiken gör packade runt den låga golvscenen räcker långt.

Orlando ges till och med 11 mars, vardagar kl.12.30
lördag – söndag kl.14.00

Margareta Sörenson

Fler Föreställningar

Annonser