Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 17 januari 2021

Danstidningen 1/2007 ute nu!

2007-02-21

Årets första nummer av Danstidningen handlar bland annat om hängivna pedagoger. Barndanspionjären Eva Dahlgren har gjort stora insatserför att sprida dans i skolan.
En annan pionjär vars liv har varit dans och fortfarande är det, är den över 90 år gamla Nini Theilade som är verksam som danspedagog på Oure Idrottsskolor i Danmark.
Läs också om den hängivne kathakdansaren Prashant Shah, eller multiartisten Samuel Gustavsson.
Nya världar öppnar sig med digitala hjälpmedel, en helt ny form av scenkonst håller på att utvecklas, men den är enormt dyrbar, läs om dansfestivalen i Monaco som fokuserade på interaktiv dans.

Fler Nyheter

Annonser