Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 27 november 2020

Omväxling inom den nordiska danskonstens ledarskap

2006-11-12

I Sverige, Danmark och Finland finns många stora danskompmpanier med intressant repertoar. För alla som har lämplig kompetens att ta hand om ett sådant i egenskap av konstnärlig ledare, finns det nu en chans:
GöteborgsOperans balett letar efter en ny konstnärlig ledare som ska börja arbeta i juli 2007. Keving Irving avslutar sitt kontrakt i förtid. Den föregående konstnärlige ledaren Anders Hellström, som före detta Forsythedansare, som introducerade Forsythe-repertoaren i kompaniet.
Ytterligare en teater som snart behöver nya krafter är Den Kongelige Ballet i Köpenhamn. Frank Andersen slutar 2008, trots att han blev erbjudern att få fortsätta till 2011. Han har gjort två sessioner som balettchef för det största balettkompaniet i Norden. Hans kommentar till detta är:
– Jag kallades tillbaka till Danmark (från Kungliga Baletten i Storckholm) år 2002 för att samla kompaniet och säkra Bournonvilletraditionen i Den Kongelige Danske Ballet inför framtiden…Och jag har fullgjort detta uppdrag!.
Som bekant är slutar den konstnärlige ledaren för Dansens Hus i Stockholm finländaren Kenneth Kvarnström sitt jobb vid utgången av 2007. Vem kommer att efterträda honom?
Finska nationalbalettens konstnärliga ledare Dinna Bjørn lämnar Helsingfors när hennes kontrakt löper ut sommaren 2008. Redan diskuteras hennes tänkbara efterträdare och här är den hetaste kandidaten den före detta balettchefen i på Finska Nationaloperan Jorma Uotinen.
Kungliga Svenska Baletten kommer att ledas av Madelaine Onne fram till slutet av 2008, till slutet på hennes andra 3-årskontrakt som konstnärlig ledare. Hon kommer kanske att i likhet med Dinna Bjørn sluta 2008.
Ytterligare ett nordiskt kompani som snart ska få en ny chef är Norrdans i Härnösand.
Chef för Helsingfors Statsteaters danskompani eller Helsinki City Theatre Dance som det också heter, var den före detta DV8-dansaren Nigel Charnock. När hans treårskontrakt löpte ut i januari i år, övertogs jobbet av en av gruppens tio dansare, Ville Sormunen, som redan hade vanan inne genom att han tidigare tjänstgjort som koreografiassistent och administratratör åt Charnock som ville undvika möten för att ha mer tid över för sitt kreativa arbete.
En av Ville Sormunens viktigasteuppgifter är att lägga repertoaren. Det första verket under hans chefsperiod blev ett humoristiskt stycke kallat Too Happy People av den finska koreografen Jenni Kivelä, som gavs under april. Det förljande verket bär detsvåra namnet Apospasmata och är skapat av den grekiske koreografen Adonis Foniadakis som är stationerad i Lyon och till musik av Julien Tarride.

Auli Räsänen

Artikeln är tidigare publicerad i Ballet Tanz november 2006.

Fler Nyheter

Annonser