Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 23 januari 2021

Symfonisk balett med elegans och följsamhet

2006-10-25

Fakta:

Namn: Schumanns 2. Symfoni/Etudes
Koreografi: Uwe Scholz /Harald Lander
Ensemble: Den Kongelige Ballet
Plats: Det Kongelige teater, Gamle scene, Köpenhamn
» http://www.kglteater.dk

Stjärnspäckat och musikaliskt balettprogram med Uwe Scholz’ Schumanns 2.
Symfoni
och Harald Landers Etudes med Den Kongelige Ballet.
Äntligen har Det Kongelige Teater fått ett verk av den högt värderade tyske
koreografen Uwe Scholz på programmet. Redan 1994 var Scholz programsatt på
Det Kongelige Teater. Men han blev sjuk och föreställningen annullerades.
Uwe Scholtz dog 2004 bara 45 år gammal. Men under sitt korta liv lyckades
han inte bara att få Leipzig Balletten att utvecklas till en högstående
internationellk nivå efter murens fall. Han skapade också över 100
koreografier. Och det är ett av hans allra viktigaste verk Schumanns 2.
Symfoni skapat till Zürich Balletten 1990, som nu kan upplevas på Den Gamle
Scene vid Kongens Nytorv.

”Jag skulle vara glad över att kunna betraktas som något av Cranko plus
lite grann av Balanchine ihopblandat och utsläppt ett kvarts århundrade
senare”
, har Uwe Scholz sagt. Och det är precis den sortens neoklassisk
cocktail som man får sig till livs i Schumanns 2:a Symfoni for 24 dansare.
Männens många fantasifulla höga lyft av kvinnorna visar tydligt på
inspirationen från koreografen John Cranko. Och i sin stora musikalitet,
sitt fina sinne för form och den utsökta användningen av rummet med dansarna
i uppfinningsrika både små och stora formationer samt de skarpa linjerna i de
plastiska kropparna som är iförda enkla blåa trikåer, visar också Scholz på
arvet från Balanchine.
Som utifrån ett frö föddes dansen i början av Silja Schandorff och Izabela
Sokolowska, som står och täcker upp varandra och speglar, sträcker ut och
skyddar varandras kroppar i långa linjer innan hela balettkåren gör sitt
intåg till första satsens allegro. Flörtandes med musiken fraserar de två
tåspetsgratierna med raffinerade armrörelser lekande och kokett till temat i
scherzo-satsen växelvis avlösta med par och flickor i olika grupper.
Höjdpunkten är tredje satsens, adagio espressivo, där balettens två solopar
Silja Schandorff och Kenneth Greve samt Izabela Sokolowska och Mads
Blangstrup är ensamma på scenen. Det är inte bara den eteriska stråkmusiken
i denna stats som ger associationer till adagietton i Mahlers 5:e Symfoni,
som är en del av den allra vackraste orkestermusiken av Schumann. Musiken
förlöses också följsamt och elegant i koreografins svävande lyft och ljuva
famntag, där dansarna närapå lyckas få tiden att upphöra.
Till var och en av de fyra satserna i Schumanns 2. Symfoni har Uwe Scholtz
själv skapat en fondvägg. Koreografiskt sluter han i bokstavlig betydelse
ringen, när han låter hela kompaniet cirkla runt solisterna samt Silja
Schandorff och Izabela Sokolowska blir kvar som i styckets början.
Det inträffade vissa små fel under premiärkvällen. Men det spelar ingen
roll för det övervägande glädjande intrycket av den fina symfoniska baletten
som Tatjana Thierbach, som var Scholz närmaste assistent under många år i
Leipzig, nu har studerat in för Den Kongelige Ballet, och Schumanns 2.
Symfoni och Etudes passar fint ihop i samma balettprogram.
Det var bara en månad sedan som den repremierades som Kulturkanonens
baletter Enetime och Sylfiden. Nu har den fått sällskap med en tredje
kanoniserande balett, Harald Landers Etudes, som med sina tekniskt krävande
utmaningar för såväl kåren som solisterna utgör en av de bästa mätarna på
tillståndet i Den Kongelige Ballet. Den barometern visade på både vackert
och och toppform på lördagen den 21 oktober, när Gitte Lindstrøm strålade
som ballerinan, och Tim Matiakis debuterade med bravur i partiet som
soloherre.
Både Schumanns 2. Symfoni och Etudes är baletter, som i hög grad baserar
sig på musiken. Sjællands Symfoniorkester med Graham Bond i spetsen har en
stor del av äran för den fina balettaftonen.

Programmet spelas till och med 24 november.

Vibeke Wern

Fler Föreställningar

Annonser