Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Svenska balettskolan i Göteborg behövde extra elevintag

2006-09-20

Let’s dance och Floor filler gav höga tittarsiffror och sommarens
dansbandsevenemang lockade rekordpublik, men på Svenska balettskolan tvingas
man hålla extra intagning för att fylla klasserna.

Intresset för dans har fått näring av teveserier, vilket bland annat märks
på sommarens dansbanor som drar rekordpublik.
Men Svenska Balettskolan i
Göteborg märker inget av dansboomen. Där saknas det tvärtom elever. Inför
höststarten anordnade skolan därför en extra intagning.
Svenska balettskolan, som är en integrerad del i grundskolan och hör till
Skälltorpsskolan, har särskilda dansklasser i årskurserna 4-9. Förra läsåret
sjönk elevantalet drastiskt från totalt 134 till 115 elever.
– Det var mycket som hände förra året. Dels valde fler elever än vanligt att
sluta och dels hade vi en svag antagning, säger rektor, Olof Stigert.
Skolan brukar eftersträva 22-24 elever per klass, men vårens intagning till
årskurs 4 stannade vid 12 elever. Det vikande elevunderlaget har lett till
att vissa tidigare timanställda lärare i specialämnen inte längre kan
engageras. Men Olof Stigert är inte orolig för framtiden.
– Vi för redan en diskussion internt. Den handlar dels om att vi måste bli
bättre på att marknadsföra skolan. Det är för få som känner till oss. Vi
måste synas mer och bättre, men det är svårt när vi inte har en egen scen
där vi kan visa våra elevföreställningar. Pustervik och Göteborgsoperan har
inte möjlighet att erbjuda oss mer plats än de redan gör.
– Men vi måste också bli bättre på att behålla de elever vi har och jobba på
att stötta dem även när de är i svackor, fortsätter Olof Stigert.
Och det leder till frågor om vilka som söker till skolan och vilka krav
skolan ställer på dem. Danskonst är idag ett brett fält, men Svenska
balettskolan förknippas fortfarande i hög grad med den klassiska baletten
och traditionen har en stark ställning i undervisningen. Vid bedömningen av
de sökande eleverna vill istället den särskilda antagningsnämnden – som är
fristående från skolan – väga in mer än de fysiska förutsättningarna för
balett. I nämnden finns branschfolk med egna erfarenheter av dagens
mångskiftande dansliv.
– Vi jobbar med de här frågorna på skolan. Vi är på väg, säger Olof Siverbo
som efter den extra intagningningn hoppas kunna välkomna ytterligare några
danselever.

Lis Hellström Sveningson
Texten är tidigare publicerad i Göteborgs-Posten 17 augusti 2006

Fler Nyheter

Annonser