Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Tisdag 01 december 2020

Dans med ord och poesi

2006-09-05

Fakta:

Namn: Restless Moon & Laa Ma’ Fi (No, there isn’t)
Koreografi: Camilla Stage & Sara Gebran
Plats: Baltoppen i Ballerup & Kaleidoskop K2, Köpenhamn
» http://www.kit.dk

Camilla Stage kretsar vackert kring i den iranska poeten Forugh Farrokhzads
universum, medan Sara Gebran energiskt punkterar kulturella fördomar under
festivalen Images of the Middle East i Köpenhamn.
De ordlösa konstarterna dans och musik spelar naturligtvis en en
framträdande roll på festivalen Images of the Middle East. Inte desto mindre
har ord, dikter och tal också varit i fokus under många av festivalens
dansföreställningar. Det gäller bland annat för de nya verken av de danska
inhemska koreograferna Sara Gebran och Camilla Stage.
Camilla Stages verk Restless Moon kretsar kring den avlidne, men
fortfarande mycket lästa kvinnliga iranska poeten, Forugh Farrokhzad,
(1935-67). Genom såväl dans, musik, sång, diktuppläsning och visning av
Farrokhzads enormt rörande dokumentärfilm The House is Black från ett läger
för spetälska i Azerbaijan 1962, formas bilden av en behaglig, sensuell och
orädd konstnär i ett mansdominerat samhälle.
Farrokhzads ord etsar sig starkt in i den fina musikaliska uppläsning som
den i Danmark bosatta författaren Shadi Angelina Bazeghis gör av utvalda
dikter i egen dansk nyöversättning, inklusive dikten ”Lad os tro på
begyndelsen af en kold årstid” (Låt oss tro på att en kall årstid tar sin
början). Och det är just denna dikt som Camilla Stage har tagit som sin
utgångspunkt i den efterföljande sensuella koreografin, där de två fina
dansarna Victoria May och Ane Fjelstrup i både njuka, strama och utåtriktat
dynamiska rörelser gör en spegling av Farrokhzads universum.
I sina svartvita kläder snor de sig om varandra som Ying och Yang och
instängda känslor släpps fria när deras hästsvansar löses upp, så att de kan
svinga runt fritt med sina långa vackra hårmanar.
Den irakiska Aida Nadeems
etno-elektroniske ljuduniversum, som också utgör klangbotten för hennes egen
sång och dans i avslutningen av Restless Moon, understryker spänningsfältet
mellan traditionell arabisk och modern västlig kultur. Ett brokigt, men
intressant kvinnokollage om Farrokhzad.

Sara Gebran, som är född av libanesiska föräldrar i Venezuela och sedan 1996
har varit bosatt i Danmark, är själv med på scenen i sin mycket
processorienterade föreställning Laa Ma’ Fi (No, there isn’t). I den kör hon
både verbalt och fysiskt runt de två manliga dansarna, Nejib Ben Khafallah
från Tunisien och Rowad Alzakut från Syrien, punkterar könspolitiska och
religiösa fördomar leker med den reella och iscensatta verkligheten.
I föreställningen ingår verkligen väldigt många skojiga och bra idéer. Inte
minst i själva början, när de två manliga dansarna och musikern Martin
Vognsen imiterar den smidiga Sara Gebrans intrikata rörelser och mimik.
Härlig är också kyss-seansen, där kulturella traditioner och olika sexuella
inriktningar ifrågasätts.
I föreställningens intervjuer är Sara Gebran inspirerad av Jérôme Bel och
Pitchet Klunchuns geniala duo Pitchet Klunchun and Myself från 2005.
Medan
Bel och Klunchuns skenbart spontana intervju är underhållande, saknar
dessvärre Gebrans intervjuer med dansarna struktur och riktning. På grund av
detta krackelerar konceptet i de alltför lösa och språkligt kaotiska
samtalen på arabiska, franska, engelska och dansaka, som bland annat
försöker dra fram fördomarna om de muslimska böneritualerna i ljuset.
Då är det mer stringens och pondus i Nejib Ben Khalfallahs upprepade
recitationer av den libanesiske poeten Gibran Khalis You have your ideology
I have mine
.
Både Sara Gebrans och Camilla Stages föreställning är work in progress
med goda möjligheter till vidareutveckling. Med sinja helt skillda sätt att
använda sig av ord och poesi fokuserar de på intressanta kulturella
skillnader och spänningsfällt.

Restless Moon av Camilla Stage till musik av Aida Nadeem ges på Dansescenen, København 26-30 september.

Se vidare www.restlessmoon.dk

Vibeke Wern

Fler Föreställningar

Annonser