Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 maj 2024

Norrdans rekonstrueras

2006-05-29

Landstinget Västernorrland planerar att rekonstruera Norrdans och skapa ett
nytt kompani med färre anställda utifrån en inriktning på barn och unga.
Enligt förslaget ska Norrdans från hösten 2007 sluta göra
vuxenföreställningar och bara dansa för och med barn och ungdom i åldrarna
sex till sexton år. Antalet anställda minskas och verksamheten drivs i
projektform.
– Här ska skapas spännande möten mellan exempelvis floorfillerdans och
nutida scendans, förklarar landstingspolitikern Kerstin Nygren (s) i ett
pressmeddelande.
– Det är helt otroligt att de har kommit till ett sådant beslut, säger
Anna-Leena Järvelin, dansare och ordförande i Teaterförbundets klubb på
Norrdans. Egentligen vet vi inte om alla får kicken eller bara några.
– Vi vet att vi kostar för mycket och har många förslag på hur verksamheten
kan ändras och bantas men de lyssnar mer på konsulter än på oss. Vi vill
göra dans för alla. Att tro att dans för barn och unga är billigare än dans
för alla är att nedvärdera barn.
Norrdans har 23,5 årsarbeten varav 10,5 är dansare. Lokala förhandlingar
mellan Landstinget Västernorrland och Teaterförbundet inleddes den 5 maj.
Teaterförbundet har kopplat in Mats Johansson, tidigare chef på Göteborgs
stadsteater som arbetstagarkonsult.
– Vi har efterlyst en breddning av verksamheten sedan länge, men att helt
lämna vuxenpubliken är att kasta bort tio års arbete, säger Andreas Näsholm,
marknadsförare och vice ordförande fackklubben på Norrdans.

Håller inte budget
Norrdans budget överskreds med 3,5 miljoner kronor 2005. Inte heller årets
budget kommer att kunna hållas. Andreas Näsholm menar att det är personalen
som får betala för ett underskott som skapats av tidigare ledning på
Norrdans samt av tjänstemän och politiker i landstinget. Dubbel ledning,
dyra koreografer med mera kostar pengar.
– Vi kan inte leta syndabockar, säger Marita Skog, chef på landstinget
Västernorrland. Det viktiga är att se framåt och att vi får en ny
verksamhetsledare som kan hjälpa oss att bygga upp någonting nytt.
Redan 2004 kopplades chefen för Teater Västernorrland, Tomas Melander, in som
basenhetschef parallellt med Jeanne Yasko. Hon slutade hösten 2005 och då
inleddes den ännu icke avslutade rekryteringen av ny chef.
I väntan på en sådan har kompaniet haft en ledning bestående av Bodil Persson, Anna Grip och
Maria Naidu. Deras kontrakt upphörde i april 2006.
Enligt Bodil Persson, som
arbetat på plats i Härnösand, fanns nedläggning av kompaniet med som ett
alternativ för landstingets politiker i mars i år. Detta på grund av att
budgeten för 2005 överskreds med 3,5 miljoner kronor. Även budgeten för 2006
var underfinansierad med 1,2 miljoner kronor.
– Vi som gick in blev paffa när den lagda budgeten inte höll och vissa
politiker ville lägga ner kompaniet, säger Bodil Persson.
–Jag som var på plats förstod också att arbetsplatsen var hårt pressad och att folk inte mådde bra.
Psykosociala arbetsmiljöåtgärder för personalen planerades, men detta arbete avbröts när det
blev klart att kompaniet skulle rekonstrueras. Nu blir det trygghetsrådet
som får ta hand om rehabiliteringen av dem som förlorar sina jobb.

Inriktningen på unga behövs
– Vårt uppdrag var att lägga fram idéer och vi föreslog inriktning på barn och ungdom
i och med att det fanns med i Norrdans ursprungliga uppdrag, säger Bodil
Persson och fortsätter:
– Det finns ett behov av det i norrlandslänen. I Västernorrland finns
också verksamhet inom film, konst och musik med inriktning på barn och
ungdom som dansen skulle kunna samarbeta med.
– Samtidigt ville politikerna ha en mindre kostym.
Det Bodil Persson menar med inriktning på barn och ungdom är en verksamhet i
stil med Riksteaterns Unga Riks eller Stockholms Stadsteaters scen Unga
Klara.
– Vi har lagt ett utkast och kommit med en idé. Nu hoppas jag att vi strax
får se en konstnärlig ledare på plats som tillsammans med förvaltningen kan
jobba fram en versamhetsmodell.
Ett problem, enligt Bodil Person, är att det inte genererats en
infrastruktur med dans kring Norrdans under de tio år kompaniet funnits i
Västernorrland.
– Det måste jobbas fram fler aktörer. Ägarna har inte förstått hur de skulle
göra. Det fanns till exempel en danskonsulent men den tjänsten togs bort.

Brända politiker
Norrdans ligger som en basenhet direkt under landstinget Västernorrland och
styrs direkt av politiker och tjänstemän på landstinget. Det vanliga i dag
är att offentligt ägda kulturinstitutioner organiseras som stiftelser eller
aktiebolag med en bolagsstyrelse mellan ägare och kulturinstitution. Ett
scenkonstbolag är på väg att skapas i Västernorrand och om kompaniet
överlever pågående rekonstruktion ska det ingå där.
– Politikerna är brända, menar Bodil Persson, om ska landstinget ska kunna bli en bra
ägare måste de känna tillhörighet till verksamheten och att den kan vara
till nytta. En inriktning på barn och ungdom är någonting de kan se en nytta
med.
Den senaste konsulten som landstinget kallat in är Charlotte Olofsson. Hon är producent på Mamma Mia, men har lång erfarenhet från dansområdet. Idén om att låta nutida scendans möta
floorfillerdans sägs vara hennes, liksom förslaget att klara verksamheten
med projektbudget och färre anställda.
Förslaget innebär att kompaniet får sex till sju tjänster och att
verksamheten i övrigt drivs i projektform med korttidsanställningar.
År 2000
lade samma konsult ett liknande förslag för Skånes Dansteater, där det
avvisades.
Det gick ut på att en liten kärna av administratörer och tekniker skulle
tillsvidareanställas. Övriga skulle projektanställas. Verksamheten skulle
drivas i rullande treårsperioder.
Bland annat ansåg personalen på Skånes Dansteater att det skulle leda till
ökade kostnader för lägenheter och traktamenten för gästande, högre kostnader för koreografier, bristande kontinuitet och försvårad långsiktig planering. Det
skulle bli svårare att ta upp gamla verk och att byta ut dansare.
– Det går inte att spara pengar på att korttidsanställa dansare och
tekniker i Norrland, säger Andreas Näsholm. De måsta tas upp från Stockholm
och det blir dyrt. Det går inte omkring en massa professionella dansare i
Härnösand och söker jobb. Kvalificerade dansare med erfarenhet, de hittar du närmast
i Stockholm, det är samma sak med tekniker.

Floorfiller inte farligt
Tidningen Ångermanland uppgav i februari att Willson Phiri som kom femma i
Floorfiller 2005 planerar att starta en treårig utbildning för dansare i
Härnösand. Är det därifrån som Norrdans nya ensemble ska rekryteras? I
landstingets kulturpolitiska mål talas det om att kulturutbudet i
Västernorrland ska ha högsta kvalitet.
– Florfiller kan stå för många olika saker. Själv ser jag det inte som något som har sämre kvalitet eller står för kommersialism, säger Bodil
Persson.
– Talet
om Floorfiller handlar också om dansens förhållande till sin publik.

Att kompaniet får en inriktning på barn och ungdom medför att det överger
den vuxenpublik som byggts upp i Norrland och att dess föreställningar i de
flesta fall inte blir offentliga.
– Det kan inte bli lika många offentliga föreställningar, men de kan göra
familjeföreställningar säger Bodil Persson. Hon påpekar att till exempel
Dansnät Sverige turnerar i Norrland med föreställningar för vuxna.
Hon anser också att Norrdans som det hittills fungerat kommit för långt från
det övriga danslivet i Sverige.
En annan fråga är hur Norrdans egentligen ska förändras till en verksamhet för barn och ungdom,
eftersom den nutida dansen redan nu i första hand drar till sig en yngre
publik.
– Det satsas mycket på ungdom, men det görs inte mycket för yngre barn, säger
Bodil Persson.
Enligt tidplanen ska en rekonstruktionsplan för Norrdans presenteras för
landstinget Västernorrlands kultur- utbildnings- och forskningsdelegation
den 16 juni.
De senaste åren har Norrdans publiksiffror minskat drastiskt,
från 13 500 år 2003 och 7 600 år 2004 och 4 822 år 2005.
Under samma period
har kompaniet varit utsatt för omfattande negativ publicitet i media på
grund av ledningsproblem med mera.


Karin Kämsby

Se även Sebastian Michaneks inlägg under debatt och krönika.
www.danstidningen.se/index.php?pageId=101&subId=53

Fler Nyheter

Annonser