Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 16 januari 2021

Jan Zetterberg till minne

2006-02-24

”Våra drömmars hus” – Jan var en man med stora visioner och med förmåga att
förverkliga dem. Hans erkänt största danspolitiska insats var skapandet av
Dansens Hus som den samtida, nationella och internationella, dansens
plattform i Sverige. Mindre känt är kanhända Jans engagemang och intresse
för att utveckla de mycket unga danskonstnärerna: blivande dansare och
koreografer, i såväl utbildning som i början av sin professionella bana.

Under många år satt Jan som representant för Svensk Scenkonst i Kungliga
Svenska Balettskolans Dansråd där han var ett starkt stöd för att hävda en
professionell syn på den konstnärliga utbildningen till dansare.

Tack vare Jan fick våra elever möjligheten att samarbeta med gräddan av
samtida svenska koreografer, i en mångfasetterad och rik dansafton på
Dansens Hus i december 1999. När Kungliga Svenska Balettskolan firade sitt
20-årsjubileum öppnade Jan Dansens Hus för skolans jubileumsföreställningar.

Efter sin pensionering som chef för Dansens Hus åtog sig Jan
ordförandeskapet i Kungliga Svenska Balettskolans Föräldraförening. Här
initierade han och drev ett arbete för att höja medvetenheten om
danskonstens betydelse och sprängkraft. Han såg också ett nytt ”drömmars
hus”, en dansarutbildning på egna ben. Eller som Jan själv skrev, ”målet
måste vara välutbildade dansare som kan ta plats på den världsmarknad som
både finns hemma och därute. Det är klart att vi ska sätta den unga dansaren
i centrum. Det är klart att vi ska utmana våra ungdomar att vilja ta plats
på världens dansscener och att vi skall ge dem de utbildningsresurser som
krävs därför. Det är klart att vi skall satsa på vår framtid”.
Tillsammans
med balettskolan diskuterade han en utveckling av dansarutbildningen med
klart sikte på den professionella danskonsten.

Vi kommer att sakna dig i dessa diskussioner, ditt engagemang och din
förmåga att ständigt hävda den konstnärliga integriteten. Vi är tacksamma
för det du hann göra. Våra tankar går också till din familj, du fattas oss
alla.

Kerstin Lidström
Chef för Kungliga Svenska Balettskolan

Fler Nyheter

Annonser