Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 17 januari 2021

Isländskt i toppen för Skolen for Moderne dans

2005-12-15

Skolen for Moderne Dans i Köpenhamn har nu utsett sin nya konstnärliga ledare, isländska Hlif Svavarsdóttir, som bland annat har 15 års erfarenhet som konstnärlig ledare på den holländska dansskolan ArtEZ Dance Academy i Arnheim. Dessutom har hon varit ledare för Det isländska nationella danskompaniet Islenski Dansflokkurinn 1987-1990.
Därmed får Skolen for Moderne Dans äntligen en permanent lösning av sitt konstnärliga ledarskap efter den tidigare kris som uppstod mellan den befintliga personalen och den före detta konstnärliga ledaren Paula Touvinen, som numera istället har ett toppjobb som rektor för Helsingfors Teaterhögskola. Mer om detta finns att läsa i Danstidningen nr 4 2005 sid 36.
En annan ledarkris inom danskonsten som Danstidningen rapporterat om väntar fortfarande på sin lösnining. Jeanne Yasko avgick från sin tjänst som konstnärlig ledare för Norrdans i Härnösand 1 november och bland andra Anna Grip (med ett tidigare förflutet som ledare för Skolen for Moderne Dans i Köpenhamn) är numera medlem i den tillfälliga ledningsgrupppen för Norrdans i väntan på en permanent lösning. Norrdans söker med andra ord fortfarande efter en ny konstnärlig ledare. Se vidare www.norrdans.org

Fler Nyheter

Annonser