Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 27 september 2020

Mellan skratt och gråt, lust och smärta

2005-04-13

Fakta:

Namn: Sur Real Life
Koreografi: Camilla Stage
Musik: Ejnar Kanding.
Plats: Den anden Opera, Köpenhamn
» http://www.livingcreatures.dk

Koreografen Camilla Stage går till ytterligheter i sin nya interaktiva
dansföreställning Sur Real Life på Den Anden Opera i Köpenhamn. Med sina
tre
fina dansare skapar hon absurda och skrämmande bilder av hur avsky och
njutning speglas inbördes.

Dansaren Victoria May slår an en utmanande ton när hon inför publiken
poserar i ett på en och samma gång njutningsfullt och smärtfyllt sätt iförd
högklackade skor och svart sexigt snörliv med blottade skinkor. Och
föreställningen visar en lång rad starka och skrämmande prov på ambivalenta
förhållanden mellan avsky och njutning, lust och smärta, makt och
underkastelse. Groteskt skarpa dansbilder som konfronterar oss med den
sexualisering och könsdiskriminering som vi alltför ofta konfronteras med i
reklam eller hip hop-texter. Det är bilder som samtidigt leker med gränsen
för vad som är tolerabelt och accepterat.
I en av de mest absurda och tragikomiska sekvenserna upplever vi hur tingen
bokstavligt talat blir satta på sin spets, när Victoria May gör entre i
sin specialbyggda tåspetssko, som stöds av en tåhöjande häl. Som en
blandning av klassisk ballerina och vamp i röd korsett vrids och
manipuleras
hon likt en marionett av de två manliga dansarna, som förvandlas till
kurrande kattdjur. Ett verkligt interaktivt spel, mellan könen, men också
mellan dansen och Ejnar Kandnings elektroakustiska live-musik, vars ljud
blandas kaotiskt.
Även männen utmanar och lockar både sig själva och varandra i sexuellt
betonade lekar. Den intensitet som Jean Hugues Miredins gestalt besitter i
flotta kroppslinjer och högklackade skor är både farlig och sårbar, en både
maskulin och feminin tjurfäktare. Den långe uttrycksfulle Ole Birger Hansen
snurrar dervishaktigt runt med piska i handen och skadar sig själv med sina
slag.
Och i en farlig gemensam lek med strypande rep utmanar de två männen
varandra i erotiska, eleganta och livshotande kropps-balanser. Mitt emellan
lust och smärta, skratt och gråt presenteras inte desto mindre starkt ett
pas de deux mellan Victoria May och Ole Birger Hansen, där de försiktiga
beröringarna gradvis utvecklar sig till förödmjukande slag.
En viktig målsättning i Sur Real Life, som i sluttampen blir lite
långrandig, har varit att integrera dans och livemusik. Detta mål har man
bara delvis uppnått i detta första exempel på samarbete mellan Camilla
Stage
och Ejnar Kanding där musiken blir som mest intressant i de intermezzon som
sker mellan de olika bilderna. Klangligt trollas det fram vackra toner av
både violinisten Arendse Dalgaard och klarinettisten Fritz Gerhard
Berthelsen, och Ejnar Kandings elektroniske ljudmanipulationer hålls klokt
nog på en förhållandevis behärskad nivå.
Inom den moderna musiken och dansen i Köpenhamn finns en önskan om att
hitta
varandra under samma tak i Turbinhallarna, när Det Kongelige teaters
kontrakt med den centralt belägna spelplatsen löper ut 2007. Först och
främst för att det administrativt och ekonomiskt skulle kunna vara ytterst
fördelaktigt för de bägge konstarterna att bo i samma hus. Men också för
att
det kunde komma till stånd en fruktbar korsbefruktning mellan modern
koreografi och modern nykomponerad musik.
Sett i detta ljus är Sur Real Life på Den Anden Opera inte bara en
intressant dansföreställning, utan också ett viktigt initiativ, som visar

möjligheter till en konstnärlig växelverkan mellan dans och musik under
samma tak.

Vibeke Wern

Fler Föreställningar

Annonser