Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 19 juli 2024

Norrdans kvar i Härnösand

2005-02-11

Västernorrlands landshövding har framgångsrikt ryckt ut till försvar för
Norrdans i Härnösand.

Strax före jul drog landshövdingen i Västernorrland, Gerhard Larsson, igång
en aktion för att rädda kvar Norrdans i Härnösand och se han lyckades. Efter
ett möte i mellandagarna mellan landshövdingen och de ansvariga politikerna
vid landstinget i Västernorrland och Härnösands kommun offentliggjordes en
viljeinriktning om att behålla Norrdans i länet. Och den 20 januari tog
landstinget i Västernorrland det officiella beslutet om att Norrdans blir
kvar i Härnösand, samtidigt som planerna på att flytta kompaniet till Umeå
drogs tillbaka.
– Jag gick in som landshövding och träffade parterna för att se var
låsningen fanns, säger landshövding Gerhard Larsson. Vi gick igenom frågan
och hittade ett antal öppningar som leder till att Norrdans kan vara kvar.
– Det har varit problem kring Norrdans och man har trott att det skulle vara
lättare att driva kompaniet vidare på annan plats. Men det är viktigt att
rädda kvar Norrdans i Västernorrland för att stärka den kulturella bilden av
länet. Och det är angeläget att vi klarar av att utveckla kompaniet och på
några års sikt utöka antalet dansare.
– Norrdans är betydelsefullt av flera skäl. För det första är Norrdans det
enda moderna danskompaniet utanför storstäderna. Professionell dans ska
kunna leva även ute i landet. Vi vill värna om en tredje operabalett utanför
storstäderna.
– För det andra är bilden av Västernorrland att vi är ett industrilän med
tung industri. Det är nödvändigt att få in en mjukare dimension, då är
kulturen viktig. Och det är viktigt att ha mångfald i kulturen. Vi är
duktiga på kulturmiljö och musik men det är viktigt att vi är synliga även
när det gäller scenkonst. Därför är det angeläget att rädda kvar Norrdans i
vårt län, för att stärka den kulturella bilden, bilden av ett vänligt, öppet
län.
– För det tredje väljer dagens ungdom estetiska program i gymnasie-skolan,
de väljer scenkonst och dans. För dem kan Norrdans vara en viktig
inspiration.

Gerhard Larson menar också att 25 arbetstillfällen är värdefulla i en liten
kommun som Härnösand.
– 25 kulturarbetare som nästan alla bosatt sig i Härnösand, de för in en
annan dimension i vardagen.
I landstingets utvecklingsplan för Norrdans uppgår investeringskostnaderna i
lokaler till 7-8 Mkr fram till år 2010. Det finansieras genom en ökad
satsning från Härnösands kommun i kombination med pengar från EU:s regionala
fond och länsstyrelsen.
Utvecklingsplanen innehåller även en utökning av antalet dansare från nio
till tolv. Akuta arbetsmiljöförbättrande åtgärder i form av fler och bättre
omklädningsrum, fler duschar, större repetitionsgolv, bättre utrymmen för
teknisk och administrativ personal, större förrådsutrymmen med mer står
också på programmet. Dessutom finns planer på ökad internationell lansering
och en ny administrativ organisation.
Enligt Sig-Britt Ahl, kommunstyrelsens ordförande i Härnösand, räknar
kommunen med att klara lokalkostnaderna.
– Men när det gäller kostnader för utveckling och ett utökat antal dansare
är vi beroende av de statliga bidragen, säger hon.

Karin Kämsby

Fler Nyheter

Annonser