Hoppa till sidans innehåll
Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Lördag 25 maj 2024

Norrdans flyttas trots protester

2004-12-21

Umeå kommun och landstinget i Västerbotten fick den 17 december en officiell
fråga från landstinget i Västernorrland om de kan ta emot Norrdans.
Härnösands kommun, där Norrdans för närvarande har sin verksamhet, vill ha
kvar kompaniet men kan just nu inte utöka sina satsningar.
– Vi vill ha kvar Norrdans, säger Sigbritt Ahl, kommunstyrelsens ordförande
i Härnösand, och vi söker sponsorer eller andra möjligheter för att kunna
behålla kompaniet.
Frågan är om det är någon idé. En utredning som landstinget i Västernorrland
beställde i februari 2004 förordade en flytt av Norrdans till Umeå.
Utredaren Jan Zetterbergs uppdrag var ”att utreda möjligheten att förlägga
Norrdans någon annanstans inom NMD:s verksamhetsområde och i så fall
avveckla Norrdans verksamhet i Härnösand”.
I utredningen dömdes lokalerna i
Härnösand ut.
– Obefogat, säger Sigbritt Ahl.
Jan Zetterberg menade att lokalerna var ”skäl till nuvarande krissituation”.
Men enligt de anställda på Norrdans har deras repetitionslokaler i Härnösand
Sveriges bästa dansgolv.
En alternativ förklaring till ”nuvarande krissituation” kan vara de
skandaler som drabbat kompaniet. Det började med kritik från
arbetsmiljöinspektionen av den psykosociala arbetsmiljön och anmärkningar om
bristande internkontroll från landstingets internrevision.
Efter det kom
påståenden om sektverksamhet, då den sektliknande new age-rörelsen Life
Energy Process fanns representerad i danskompaniets ledning.
Lösningen blev
att chefen för Teater Västernorrland, Tomas Melander, i augusti 2004 utsågs
till att vara chef även för Norrdans.
Den tidigare chefen Jeanne Yasko
fortsatte som konstnärlig ledare.

Utredde flyttning
Jan Zetterberg fick sitt utredningsuppdrag när skandalerna detonerat i
lokala media.

– Redan då hade Härnösands kommun sagt att de inte hade råd med utökade
satsningar på danskompaniet, säger Kerstin Nygren, ansvarig kulturpolitiker
i landstinget i Västernorrland.
Enligt henne har landstinget en utvecklingsplan för Norrdans som bland annat
innebär en utökning från nio till tolv dansare.
I sin utredning drar Zetterberg slutsatsen att Norrdans bör flyttas till
Norrlandsoperan i Umeå. Kommunen där har sagt sig vara beredd att bygga nya
repetitionslokaler för kompaniet i anslutning till Norrlandsoperan. Och ”…
där finns en vision att Norrlandsoperan och Norrdans ska utvecklas var för
sig och tillsammans i det dagliga steget in i framtiden”.
Enligt Kerstin Nygren kan ett beslut om flytt av Norrdans komma tidigast i
mars, om den politiska beslutsprocessen följs.
Även Sundsvalls kommun har tillfrågats om de kan ta emot kompaniet men
kommunen svarade att den inte har råd. Förmodligen skulle det också vara
politiskt omöjligt att flytta ensemblen till Sundsvall. Det senaste årets
debatt om ett nytt scenhus har drivit fram en kulturfientlig opinion.
Dessutom saknas en upparbetad danspublik.
Det sistnämnda är något som det enligt Zetterbergs utredning ska bli ändring
på om Norrdans flyttas till Umeå. Det som händer då är nämligen att ”många
fler och olika danskompanier kan ses i Sundsvall och i Västernorrland”.
Zetterberg skriver att Sundsvall ska bli ett nytt centrum för dans i
Västernorrland. Tänkbara verktyg är att arbeta i dansnätverk samt bjuda in
danskompanier att producera verk i residens, i linje med den kommande nya
danspolitiken. Den presenteras i det nationella handlingsprogrammet för dans
som Kulturrådet ska redovisa för regeringen den 1 februari 2005.
Sundsvalls kommun har lovat att det ska köpas in fler dansföreställningar
till staden.

– Vi är beredda att stödja dansen som konstform, säger kulturnämndens
ordförande i Sundsvall, Margareta Johansson. I och med att vi får det nya
scenhuset får vi en bättre scen för dansföreställningar. Och i planerna för
scenhuset avsätts pengar för ytterligare inköp av föreställningar.

Glädje i Umeå
– Jag är glad idag, säger Erik Bergkvist, s, kulturnämndens ordförande i
Umeå kommun, om erbjudandet att ta över Norrdans.
– Det känns jätteroligt.
Det blir nu förhandlingar mellan kulturrådet, landstinget i Västerbotten och
Umeå kommun.
– Vi får se om vi kan hitta en lösning. Vi har ju huset, Norrlandsoperan.
Det som krävs är repetitionslokaler men det finns en tomt intill
Norrlandsoperan där vi kan bygga.
– Det handlar om en ekonomisk uppgörelse och vad ensemblen behöver.
– Kan vi komma överens kan de komma hit ganska omgående, någon gång under
våren.
Även kulturchefen på landstinget i Västerbotten, Anna Lassinantti, tycker
att erbjudandet om att ta över Norrdans är klart intressant.
– Vi undersöker våra förutsättningar att ta emot danskompaniet, säger hon.

Facket protesterar
Teaterförbundets lokalavdelning 30, protesterar i en skrivelse mot att
kompaniet flyttas från Härnösand. De vill att landstinget ska ta en ny
kontakt med Härnösands kommun och acceptera att kommunen inte har råd med
utökade satsningar just nu. I stället vill facket ha en långsiktig
utvecklingsstrategi och en stärkt etablering i Härnösand.

Skydda verksamheten
Ledningsgruppen på Norrdans uppmanar i ett upprop politikerna att ”skydda
verksamheten på Norrdans och dess anställda”. Den skriver att ”Sedan mer än
ett år tillbaka har dansverksamheten varit ifrågasatt och hotad från såväl
media som av bristen på beslut och utvecklingsambitioner från ägarhåll.”
Vidare menar ledningsgruppen att ”politiker och engagerade medborgare nu måste ta sitt
ansvar för att stödja Norrdans förutsättningar att utvecklas”.
Frågan om flytt av Norrdans till Umeå har även varit uppe i styrelsen för
kommunalförbundet Norrlands musik och dansteater NMD där Norrdans ingår.
Representanter för Umeå kommun och landstinget i Västerbotten deklarerade på
ett tidigt stadium sitt intresse att ta över danskompaniet.

Karin Kämsby

Norrdans är den enda professionella dansensemblen i Norrland. Kompaniet har
ett 20-tal anställda varav nio dansare. Landstinget bidrar med 6,7 Mkr och
staten med 9,6 Mkr inklusive NMD-stödet. Hyresstödet från Härnösands kommun
är 0,5 Mkr.

Fler Nyheter

Annonser