Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Fredag 30 juli 2021

Dans & Teaterfestivalen är Göteborgs flaggskepp – men vem som ska stå för driften?

2004-11-03

Kulturnämnden i Göteborg har beslutat att utreda om Göteborg Dans &
Teaterfestival kan drivas externt från 2007. Samtidigt beslöt nämnden att
minska festivalens anslag för nästa år.
I Danstidningen nr 5/2004 uttryckte den konstnärliga ledaren, Birgitta
Winnberg-Rydh oro för festivalens framtid. Kulturnämndens ordförande,
kommunalrådet Vivi-Ann Nilsson (s), hävdar dock att festivalen inte är
hotad.
– Nej, Dans- och teaterfestivalen är ett av våra flaggskepp. Det sker en
utveckling hela tiden, festivalen blir bara bättre och bättre. Utredningen
är en följd av en del kritik vi fått från fria konstutövare som tycker vi
lägger för mycket pengar på vårt eget. Nu vill vi i alla fall pröva om det
skulle gå att göra mer verksamhet om vi involverar de fria utövarna. Vi vet
inte om det finns något intresse, men vi gör en tillsyn för att se om det
går att ge festivalen återverkningar i det lokala kulturlivet.
Att kommunen undersöker extern drift ska alltså inte tolkas som att man
hoppas att någon mecenat eller sponsor ska ta över festivalen. Snarare
handlar det om lägga ett kommunalt uppdrag hos fria, lokala kulturaktörer.
Motiveringen för att sänka bidraget för 2005 – 25 procent jämfört med 2003 –
är att Dans- och teaterfestivalen inte planerar någon kulturmanifestation,
vilket tidigare mellanår (festivalen ges vartannat år) varit skäl för en
högre bidragsnivå.
Besluten förvånar festivalchefen, Birgitta Winnberg-Rydh:
– Det sänkta bidraget handlar om ny personal och ny nämnd och ett läge där
vi alla kläms åt. Jag förstår att kulturnämnden har mindre pengar, men jag
vill ha rätt argument. De har hittat något gammalt beslut om ett ökat anslag
knutet till ett projekt som vi gjorde ihop med Göteborgskalaset på
Stadsteatern 1999. Något liknande är inte planerat nästa år, det hinner jag
inte med. Jag gjorde en genomlysning av hela festivalen i somras, på
kulturnämndens uppdrag. Jag kan undra om man har läst den. Nu måste jag leta
mer pengar för att klara nästa år. Vad jag ville var att leta pengar till
nästa festival. Och det går inte att starta det nyhetsbrev jag vill göra för
att skapa en kontinuerlig dialog kring festivalen, istället för att vi blir
en isolerad ö vartannat år.
När det gäller utredningen om extern drift tror Birgitta Winnberg-Rydh att
nämnden sneglar på Göteborg Filmfestival. Men det är en orimlig jämförelse:
– Vi är på ett helt annat sätt beroende av olika slags scener. Det kostar
mer att bygga upp föreställningar och forsla folk än att skicka filmrullar.
Och antalet biljetter, den förväntade publiken, går inte att jämföra. Man
måste se till förutsättningarna för den konstform det handlar om.
Nästa upplaga av Göteborg Dans & Teaterfestival, 2006, drivs som tidigare.
För att stärka festivalen vill Birgitta Winnberg-Rydh arbeta mer
internationellt, utnyttja de kontakter och nätverk hon byggt upp som
festivalchef.
– Jag känner efter tio år vad som fungerar i Göteborg och jag är jättenöjd
med årets festival.

Lis Hellström Sveningson

Fler Nyheter

Annonser