Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Söndag 17 januari 2021

Besök i ”marginalen”

2004-11-03

Fakta:

Namn: Ecce Homo!Katso ihmistä!
Regissör: Eero-Tapio Vuori
Musik: Körledare: Outi Kiuttu
Ensemble: Sångare: Kari Heikkinen, Elisa Hilli, Auli Hokkanen, Nana Honkasalo, Mia Kaila, Annika Kinnunen, Leila Kulmala, Marja Snellman, Anna Staines, Guide: Tuomas Tulikorpi
Plats: Helsingfors 30.10.2004

Inte förrän den sista dagen var pressen välkommen att delta i Eero-Tapio
Vuoris ”experimance” (en hybrid mellan orden performance och experience).
Hjärnorna bakom initiativet intresserade sig inte speciellt för pressen.
Istället hade man vänt sig direkt till riksdagsledamoter och personer
knunta till inflytelserika institutioner.
Media är naturligtvis också makt, men tanken var just att nå bortom de
bilder som skapas i media, att föra människan ur hennes vardag mot en
bredare verklighet. Inga riksdagsledamoter kom, de hann inte. Makt tar tid.
Ovetskapen var ett avgörande element i experimancen, vilket
antagligen var en annan förklaring till att kritikerna inte tilläts sticka
sina näsor i blöt för tidigt.
Därför träffade jag min personliga guide
Tuomas på ett blåsigt torg i Helsingfors under experimancens sista dag.
Jag visste aldrig vart vi skulle ta vägen, bara att vi skulle stanna på
ett antal olika
ställen.

Tuomas meddelade mig att ”föreställningen” skulle räcka ungefär fyra
timmar. Min rutt bestod av tre stationer; den första hållplatsen var ett
stödcentrum för transsexuella, den andra ett hem för före detta
alkoholister, den sista en handikappad killes hem. Jag fick stanna på alla
ställen i ungefär i en timme. Meningen var att jag skulle slå mig ner, i
lugn och ro, och samtala med en eller ett par personer som tog emot mig:
Två personer som bytt kön, två äldre före detta lodisar, och en kille,
Niko, som fötts utan armar.
Under de två första besöken satt guiden med
mig, till det sista fick jag gå ensam.
Rutten kunde ha sett annorlunda ut. Den var så att säga
individuell. Några besökte Kari, en HIV-positiv dansare, några hälsade på
i en teater för döv-blinda, ”Törmäys” (Kollisionen), och det fanns
de som besökte en invandrarkvinna (här kan det vara värt att minnas hur få
invandrarna är i Finland).
Nu kan man fråga sig hur det är möjligt att detta inte fick en
underton av freakshow; dvs. det sätt på vilken man föste ihop folk
i ”marginalen”, alldeles som om dessa människor utgjort en homogen
grupp, och som om deras stigma var det viktigaste draget i deras
pesonlighet. Och vidare att man lät ”normala” medborgare uppfylla sina
voyeuristiska behov, samtidigt som man erbjöd dem tillfälle att gotta
sig i sitt goda samvete efter att ha övervunnit sin rädsla för det
annorlunda.

Det märkliga är att det faktiskt inte blev
socialpornografiskt. Tvärtom var det ett av de intressantaste konstnärliga
initiativen på länge. Jag fördes in i situationer i vilka jag avslappnat
kunde samtala med människor, som avviker på ett sätt som gör att de inte
lyckas eller lyckats (eller kanske ens önskat) gömma sig bakom
normalitetens mask. Och hur grym kan inte just denna mask vara! De flesta
av oss har svårigheter som vi kan dölja. Men gör det oss lyckligare?
Denna experimance står i ett intressant förhållande till ett
populärt fenomen, nämligen reality tv-showerna. Dessa kan eventuellt
förklaras som en form av ”längtan efter verkligheten”, bara att denna
längtan tagit en perverterad form. Jag tror att det är behovet av
en ”verkligare” verklighet, som förklarar varför människor i
laboratoriemiljö drivs in i situationer där de offentligt tappar masken.
Och att vi vill se det. Den förkonstlade normaliteten, eliminerandet av
smärtan håller på att göra oss om inte vansinniga så åtminstone perversa.
Det är ingen slump att denna experimance heter just Katso
ihmistä!
, alltså Ecce Homo! Det handlar om seende, i ordets positiva
bemärkelse. Inte som så i vårt samhälle där man i vardagen
ofta blundar för avvikelser och handikapp, för att man inte vet hur man
skall förhålla sig. Media rapporterar ofta ur ”marginalen” med
sensationslysten underton. Katso ihmistä! däremot kan ses som
en form av dokumentär, i vilken åskådaren och mötet spelar huvudrollen.
Men den är också ett sunt svar på den nyfikenhet som reality showerna
stillar på ett sjuk vis. Katso ihmistä! ter sig snarare som en
utflykt mot en sannare, bredare verklighet, där smärta och individualitet
ges utrynne på ett nytt sätt.
Efter det sista besöket bad mig guiden gå den sista etappen under
tystnad. Det kändes mer socialt ansträngande än någon av de tidigare
situationerna. Meningen var väl att jag skulle reflektera över
vad jag varit med om. Jag förväntades vara skärrad, kanhända. I själva
verket var jag märkligt euforisk. Under några timmar hade livet varit
lättare än kanske någonsin annars att leva. Någon avklädde
samhället dess förbenade sociala skrankor enkom för mig.
Oväntade samtal
möjliggjordes. Dessutom fick jag träffa människor som alla var vana vid
att visa sin känslighet, och öppna sig också för mycket personliga samtal.
Avslutningsvis förde guiden mig till Domkyrkans krypta där en kör
uppförde några sångnummer. Det var i det här skedet, under den tysta
promenaden och i kryptan, som det sociala patoset låg farligt
nära. Vissa av sångerna var humoristiska och kanske var det därför det
hela inte urartade. I kryptan fanns de flesta av dem som man träffat under
rutten samlade, samt de fem guidade.
Att vistas i samma
rum blev en form av rit, men den kändes en smula konstgjord, som om det
åter handlat om ett ”vi” och ett ”de” i behov av någon högre makt för att
skapa en atmosfär av sann tolerans. Att just i kyrkan samla
dem som traditionellt blir utstötta kändes i såfall som ett mer relevant
statement.
Den atmosfär av undantagstillfälle som rådde skvallrade bara om
att något är på tok inom kyrkan.
Efteråt blev det undantagsvis samling på Kellariteatteri, en liten
teater i centrum av stan. Den sista ”föreställningen” hade ju reserverats
för pressen. Det var som att vakna till en tyngre verklighet. Vi
skulle diskutera främst med regissören Eero-Tapio Vuori, men alla var
samlade.
Då insåg jag att språket är det farligaste. Jag blev rädd för att
sätta ord på min upplevelse, för att orden skulle säga något
annat än vad jag verkligen ville säga. Jag oroade mig för att göra fel,
för att såra, för att göra mig skyldig till kategorisering. Eller för att
förefalla hycklande på något vis, som om jag satt och utvärderade saken
och hur jag ”klarat av” något.
Dessutom blev allt annorlunda så fort alla
var tillsammans i en mera officiell situation. Det kom något skenheligt
över det hela, det föreföll plötsligt som en övning i tolerans,
där ”de marginaliserade” buntades ihop, medan ”vi normala” satt där och
rördes över upptäckten att ”de” trots allt var alldeles som ”vi”.
Det hade
varit roligare att bara äta tillsammans, att festa, prata. Inte
vemodigt reflektera på uppmaning, inte diskutera. Språket är så
belastat.

De som jag besökte har de ändå alltid varit nära på något vis, ibland
kanske bara som en vetskap, eller som en undran. Till exempel i mötet med
Niko kunde han och jag konstatera att vi senast setts för några
dagar sedan. Han kom som vanligt in i datasalen, tog av sig sockorna och
lät fötterna fara fram över tangentbordet. Men det var först under
experimancen som vi talade med varandra för första gången.
Det har inte
funnits anledning förr. Det går inte att skylla på hans handikapp. Men det
är sant att experimancen fråntog mig en rädsla för att göra något plumpt.
Då det skapades en situation där handikappet ställdes i fokus blev det
paradoxalt nog avdramatiserat.
Det kändes så irrelevant att vi inte
talade om det. Jag flyttade bara blicken mot hans fötter då han talade.
Det var dem han gestikulerade med.

Stella Parland

Fler Föreställningar

Annonser