Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 14 juni 2021

Förhandlingar om Göteborgsdansarnas missnöje med arbetsmiljön

2004-10-29

Nu gnisslar det i Göteborgsoperans balett igen.
En grupp dansare är
missnöjda med balettchefens, Kevin Irvings, ledarskap. De anser Irving vara
för tuff och hänsynslös.
Vid ett möte mellan fackliga företrädare från
Teaterförbundet och operaledningen beslöts i veckan att inleda formella
förhandlingar för att skapa en bättre arbetsmiljö.
– Det här är en prioriterad fråga, säger Göteborgsoperans vd Kenneth
Orrgren.
De första missnöjesyttringarna kom redan i våras. Efter sommaren har
situationen knappast förbättrats, arbetsklimatet i baletten är inte bra.
Ingen kan, eller vill, dock säga hur utbredd kritiken mot balettchefen är.
Såväl kritik som uppskattning av Kevin Irving framförs utanför operahuset
anonymt.
– Det finns ett antal dansare som är missnöjda, jag kan inte säga hur många.
Jag har samtalat både med ensemblen och balettrådet och även enskilda
dansare. När jag lagt ihop det positiva och det negativa och diskuterat med
fackliga företrädare har vi enats om att inleda en formell förhandling,
säger Kenneth Orrgren.
Att det handlar om ledarskap är hans bedömning.
– Visst finns det inslag som utan tvekan kan göras bättre. Man ska vara klar
över att ett balettkompani är en oerhört heterogen samling människor. Det är
jag som har totalansvar för huset och jag handlar nu utifrån vad jag bedömer
vara det bästa.
Kenneth Orrgren avser att själv leda arbetet, att kalla in någon konsult är
inte aktuellt.
Från fackets sida är man nöjd med beslutet att inleda förhandlingar om
dansarnas arbetsmiljö. Både lokalavdelningen 5 och Teaterförbundet centralt
har tagit emot klagomål från dansare i Göteborgsbaletten.
I föreställningarna har de interna slitningarna på operan hittills inte satt
märkbara spår. Baletten har under flera år lovordats för sin kvalitet, inte
minst som kollektiv ensemble. Just nu är dansarna ute på en uppskattade
turné i Västra Götaland. Därefter spelas de sista föreställningarna av
programmet Manifesto på Göteborgsoperans stora scen innan kompaniet far på
gästspel till Stockholm, Tyskland och Schweiz.
Balettchefen Kevin Irving kom till Göteborgsoperan vid säsongsstarten hösten
2002. Hans kontrakt löper ut i sommar. Frågan om eventuellt nytt förordnande
vill varken han eller operachefen Kenneth Orrgren för dagen kommentera.
Hösten 2001 upplevde operahuset i Göteborg en liknande oro. Även då var det
en grupp dansare som uttryckte starkt missnöje med dåvarande balettchefen,
Anders Hellström. Han valde senare att inte tacka ja till erbjudandet om
förlängt förordnande.

Lis Hellström Sveningson

Fler Nyheter

Annonser