Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Torsdag 21 januari 2021

Feilers musik fångar änglar

2004-09-23

Fakta:

Namn: Där änglar landar-Mistlur
Koreografi: Eva Lundqvist
Musik: Dror Feiler
Ensemble: Vindhäxoe
Plats: Glashuset
» http://www.vindhaxor.info

Allt är som förr, nästan. Då var det 80-tal och Eva Lundqvist vägrade att räkna takten och tänka i andra koreografiska strukturer än flöde. Organiskt och framväxt i kontatkimprovisationer snurrade dansarna sig genom rummet i Glashuset; projektioner böljade på väggarna, musiken – det kunde vara en elektrifierad Jonas Lindgren – som svävade.

I dansens mitt fanns hon på den tiden själv. Eva Lundqvist dansade alltid själv med slutna ögon, mer vänd inåt än utåt mot publiken. Molnstigar, Kråkåker, Öar, Drömvävare, Simma i ensam natt.

Nu är det 2004 och efter ett par återvändande till scenen ett nytt verk i Glashuset: Där änglar landar-Mistlur. Och mycket är sig likt när fem dansare snurrar, faller, hukar likt stora insekter. Men Stefan Mensah, till exemplel, är en pregnant dansare, som sannerligen inte blundar sig igenom någon dans. Och något i det milt böljande har blivit rakare, mer uppfordrande.

Eva Lundqvists koreografi är fortfarande ett flöde av snarlika kombinationer och det är långt från dramatisk dynamik eller utveckling av tempon. Men starka bilder uppstår, någon fastnar från en återkommande sekvens: en dansare flaxar med vingarna (armarna) och hålls fast av en annan dansare. Panikfladder, får inte flyga, kan inte.

Visst är det änglar som landar! Dror Feilers musik samplar in vingfladder i flygelns mullrande ljudsjok. Musiken målar ett ljudlandskap med tydliga konturer och öppna rymder.

Dror Feilers musik ger, faktiskt, dansen kropp. Den får mig att börja läsa av ljudlandskapets starka profil med örnblick. Något av det nya, skärpta finns i musiken, där en liten minicymbal pinglar till och påminner om rit och dansarens möjlighet att sträcka sig mot himlen.

Margareta Sörenson

Fler Föreställningar

Annonser