Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Onsdag 23 september 2020

CND invigt i Paris

2004-06-20

Ett centrum för både skapande och spridande av danskonst: Centre National de
la Danse som presenteras som unikt i dansens historia, har invigts i Paris
18-19 juni av bland andra koreograferna Robyn Orlin och Francesca Lattuada.
CND skapades 1998 i Pantin, och arbetar med stöd av danskonst på alla
fronter: produktion av föreställningar, utbildning, forskning och seminarier
och upprätthållande av internationella kontakter m.m., men nu har man alltså
fått en ny byggnad med 11 dansstudios, varav 3 offentliga, på sammanlagt
1643 kvadratmeter. Hela byggnaden som ägnas dansen med mediatek och
utställningsyta är på över 7000 kvadratmeter.
CND i närheten av Parq de la
Villette och ligger längsmed Ourcq-kanalen på Rue Victor Hugo nr 1, Metro
Hoche.
Byggnaden som beskrivs som ett “neobrutalistiskt”-betonghus i Courbusiers
anda, är från 1970 och ritades av Jaques Kalisz som Stadshus åt stadsdelen
Pantin. Den har anpassats till sitt nya ändamål av arkitekterna Antoinette
Robaine och Claire Guieysse. Enligt fransk lag ska 1% av kostnaderna för
offentlig byggnation användas till konstnärlig utsmyckning.
Uppdraget har
gått till konstnären Michelangelo Pistoletti. Läs mer om projektet och om
allt som pågår i huset på www.cnd.fr

Fler Nyheter

Annonser