Välkommen till danstidningen.se. Allt om dans i Norden. Måndag 27 september 2021

Inflation i kunglighet?

2004-06-15

Vill man garanterat göra folk upprörda ska man klaga på, eller ironisera
över, prefixet ”kungliga”.
Rojalister har en tendens att vara lätt
överkänsliga för kritik av kungahuset. Därför bävar Betty när hon stillsamt
ställer frågan varför Svenska Balettskolan numera heter Kungliga Svenska
Balettskolan, en namnändring som godkänts av hovet.
Svenska Balettskolan startade 1981, under Gösta Svalbergs ledning, och då
var det inte tal om något kungligt prefix. Fokus låg på att integrera teori
med dansämnena och därigenom ge danseleverna möjlighet till full
gymnasiekompetens. Och så är det väl fortfarande får man förmoda, även om
traditionens rötter sträcker sig till Gustaf III:s dagar och ett helt annat
statsskick.

Betty noterar också att Kungliga Operan inte har med det Kungliga prefixet i
den cv-text där det står att (nyutnämnda hovdansaren!) Marie Lindqvist är
utbildad på Svenska Balettskolan. Inte heller hos Stockholms stad använder
man ordet Kungliga i samband med Jens Östbergs skolgång på nämnda skola.

Fler Betty Bitch

Annonser